GO

Nieuws

Serres hebben nood aan hygiënemaatregelen

Serres hebben nood aan hygiënemaatregelen

Studienamiddag 'Studienamiddag gewasbescherming in glasgroenten en aardbei' met sprekers van Inagro, PCG, UGent en PSKW- 4 maart 2016

Auteur: PCG glasteam/maandag 28 maart 2016/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, veldsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, SLIP, Actueel, Presentaties, Niet-leden

Nood aan hygiënemaatregelen voor serres met vollegrondsteelt

Op 4 maart organiseerde Inagro een studienamiddag over de actuele ziekteproblemen in de bladgewassenteelten onder glas. De sprekers van Inagro, PCG, UGent en PSKW focusten voornamelijk op de oplossingen die reeds werden gevonden in de projecten waarin zij samenwerken.

Een aantal bodem-gerelateerde problemen kennen tot op vandaag echter nog geen sluitende beheersmaatregelen. De voornaamste daarbij zijn de bacterievlekken in veldsla door Acidovorax valerianellae en de verwelkingsziekte in sla door Fusarium oxysporum f. sp. lactucae. De verspreiding van die ziekten kan via besmette gronddeeltjes gebeuren. Voor bedrijven die niet met deze ziekten kampen, is het daarom belangrijk te vermijden dat hun bodem wordt besmet. We adviseren daarom alle serretelers van bladgewassen in vollegrond om overschoenen of eigen laarzen te voorzien voor alle bezoekers op het bedrijf.

Denk daarbij aan voorlichters, staalnemers, vertegenwoordigers, ... Vraag ook aan loonwerkers die komen spitten, zaaien of planten dat hun machines zijn afgespoten vóórdat ze op je erf komen. Voorkomen is hier essentieel, want we hebben nog geen middelen om te genezen.

 

Gezamenlijk deel

Sessies kropsla

Sessies veldsla

Sessies aardbeien

Andere nuttige documenten die meegegeven werden tijdens de studiedag:

Aardbeien: Overzicht nuttigen

Aardbeien: Sleutel voor nuttigen en plagen

Kropsla: Houdbaarheid van kropsla verbeteren.

Veldsla: Houdbaarheid van veldsla verbeteren.

 

In samenwerking met

Deze proef ligt aan in het kader van het La-traject 140984: Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas.

         

Print

Aantal keer bekeken (26915)/Commentaren (0)

Documenten

Links