X
GO

Actueel nieuws

Studiemoment toont dat ajuin in opmars is

Studiemoment toont dat ajuin in opmars is

Studiemoment uien toont dat de teelt in opmars is

Auteur: Anonym/vrijdag 25 maart 2016/Categorieën: Uien, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, teelttechniek, bewaring, Afzet, Voorlichting, studiedag, Actueel, Niet-leden

Het PCG organiseerde op vrijdag 19 februari een studiemoment rond uien. De grote opkomst toonde dat er veel interesse is voor de teelt van uien.

Na de verwelkoming door Luc De Reycke besprak Bart Debussche (Departement L&V) de arealen uien in België en Vlaanderen.

In België werd er in 2015 2450 ha uien geteeld, 80 % van dit areaal bevindt zich in Vlaanderen. Dat de uienteelt in opmars is, bevestigde het sterk stijgende areaal. Het areaal uien verdrievoudigde de afgelopen 12 jaar.

Vervolgens werden de opportuniteiten voor het uienonderzoek op het PCG voorgesteld door de onderzoekers van het PCG. De samenwerking met het PCA werd beklemtoond als een goede tandem. Daarna volgde een bondig overzicht van de resultaten van het rassenonderzoek van zaaiuien samen met de afgelopen erkenningsproeven in de onkruidbestrijding

Lindert Moerdijk van MSP Onions benadrukte in zijn presentatie het belang van kwaliteit. Een ui is gemiddeld 28 dagen onderweg (transport en inklaring). Vooral bij export naar Brazilië dienen heel wat obstakels overwonnen te worden en kan de tijd voor inklaring tot 21 dagen duren.

Tijdens deze tijd, waarbij de uien vaak worden blootgesteld aan wisselende of hoge temperaturen en luchtvochtigheid, worden interne problemen zichtbaar. Frappant ook in het verhaal van Lindert was dat Afrikaanse families vaak tot 25 kg uien per week consumeren en dat er in Afrika een wekelijkse vraag is naar uien i.v.m. beperkte (geconditioneerde) opslagfaciliteiten. 

Geert Verhiest (Sanac) sloot het studiemoment af met een gedocumenteerd overzicht van gewasbescherming in uien. Dankzij de inspanningen van KDT en het PCG is het scala van herbiciden dat in de uienteelt kan gebruikt worden sterk uitgebreid en is het heel wat interessanter om voordrachten te geven. Naast een juiste middelenkeuze op het juiste tijdstip had Geert het ook over het belang van een goede spuittechniek.

Werkgroep uien

Het PCG wil in zijn onderzoek sterk inzetten op de teelt van uien. Om de proefplanning voor het onderzoek in uien voor 2016 op te stellen werd begin deze maand een werkgroep van uientelers bijééngeroepen en werden heel wat concrete ideeën voor proeven gelanceerd zoals het vergelijken van verschillende bemestingsstrategieën, onderzoek naar startfosfaten, erkenningen van uitvloeiers voor ziektebestrijding, rassenproeven, proeven rond optimale zaaidichtheden, ...

Print

Aantal keer bekeken (7045)/Commentaren (0)

Links

x