X
GO

Actueel nieuws

Quinoa gewasbescherming onkruiden 2015

Quinoa gewasbescherming onkruiden 2015

Verkennende screening van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in quinoa (Chenopodium quinoa)

Auteur: Tack Annelien/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, quinoa_OL, Thema, gewasbescherming, onkruiden, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Het onderzoek naar quinoa werd dit jaar gecoördineerd door het ILVO. Zowel de demonstratiewerking als het wetenschappelijk onderzoek werd opgevolgd. Wat de demonstratiewerking betreft werden er in 2015 twee velden aangelegd, één in de provincie Vlaams-Brabant (in samenwerking met het Nationale Proeftuin voor Witloof) en een tweede in Zwalm. Samen met het Departement Landbouw en Visserij werden daar enkele variëteiten gezaaid.

Zelf voerde ILVO onderzoek uit naar het ideale zaaitijdstip en deed het een bemestingsonderzoek, waarbij op drie rassen verschillende dosissen stikstof op verschillende tijdstippen toegediend worden. Bij Inagro werd onder meer de biologische onkruidbeheersing bij quinoa onderzocht. Op het PCG werden dit jaar herbicideproeven aangelegd. In deze proeven werd de selectiviteit van een aantal bestaande herbiciden nagegaan voor toepassing in de quinoateelt.

Deze proef werd uitgevoerd om de selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen na te gaan ten opzichte van het gewas quinoa (Chenopodium quinoa).

Validiteit van de resultaten
Aangezien de opkomst enigszins onregelmatig was (vermoedelijk te wijten aan de afstellingen van de zaaimachine) werd het percentage opkomst niet gebruikt als beoordelingscriterium. Er werden wel duidelijke verschillen in groeikracht vastgesteld tussen de verschillende objecten. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om enkele veilige middelen te selecteren die in verder onderzoek kunnen toegepast worden.

De proefbehandelingen werden uitgevoerd volgens het protocol. Er waren geen afwijkingen van meer dan 10% betreffende de hoeveelheid afgegeven product bij de proefbehandelingen. De resultaten zijn geldig.

Bespreking
Er werden duidelijke verschillen in groeikracht vastgesteld tussen de verschillende objecten.

De toepassingen van:

  • 2 l/ha PM09/012
  • 1 l/ha PM09/001
  • 0,6 l/ha PM03/019
  • 1 l/ha PM04/001

resulteerden allen in een vermindering van groeikracht met 90% en meer. Deze herbiciden bleken extreem onveilig te zijn voor het quinoa gewas.

De objecten die behandeld werden met 1 l/ha PM14/019 en 2 l/ha PM10/011 vertoonden in deze proef de beste groeikracht, gevolgd door 0,2 l/ha PM05/007 en 1 l/ha PM09/004. Deze 4 middelen bleken onder de gegeven omstandigheden relatief veilig te zijn voor het quinoa gewas. In een volgende proef zullen daarom nogmaals verschillende dosissen van deze 4 middelen in proef uitgetest worden om een veilige dosis voor toepassing te bepalen (zie Quinoa gewasbescherming onkruiden (selectiviteit) 2015).

Besluit
De toepassingen van 2 l/ha PM09/012, 1 l/ha PM09/001, 0,6 l/ha PM03/019 en 1 l/ha PM04/001 resulteren allen in een vermindering van groeikracht met 90% en meer. Deze herbiciden blijken extreem onveilig te zijn voor het quinoa gewas.

De objecten die behandeld werden met 1 l/ha PM14/019 en 2 l/ha PM10/011 vertonen in deze proef de beste groeikracht, gevolgd door 0,2 l/ha PM05/007 en 1 l/ha PM09/004. Deze 4 middelen blijken onder de gegeven omstandigheden relatief veilig te zijn voor het quinoa gewas. In een volgende proef zullen daarom nogmaals verschillende dosissen van deze 4 middelen in proef uitgetest worden om een veilige dosis voor toepassing te bepalen (zie Quinoa gewasbescherming onkruiden (selectiviteit) 2015).

Het volledig rapport Verkennende screening van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in quinoa 2015

Het volledig rapport Selectiviteit van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in quinoa 2015

Samenwerking
Deze proef werd uitgevoerd in samenwerking met François Gilbert de Cauwer van het bedrijf Quinobel.

publicatiejaar2015
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Quinoa
Print

Aantal keer bekeken (9529)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x