X
GO

Actueel nieuws

Uien rassen industrie 2015

Uien rassen industrie 2015

Uien rassenproef industrieteelt 2015

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Het areaal uien in België is de laatste jaren in stijgende lijn. In ons teeltgebied gaat een groot deel naar de schillerijen en de diepvriesindustrie. De rest gaat naar de versmarkt , deels via export. In het verleden werd in Vlaanderen weinig onderzoek verricht naar uien.

Het PCG startte een ui programma op vanaf 2009. Vergelijkende rassenproeven zijn daar onderdeel van.

Het aandeel ondermaten (-60mm) is liefst zo klein mogelijk omdat veel afzetkanalen enkel de opmaatse uien kunnen verwerken. Voor de schillerijen is het belangrijk dat zoveel mogelijk handwerk wordt vermeden door een vlot te schillen ras. Dit heeft deels met de vorm te maken maar ook met de schildikte en de schilvastheid.

Niet onbelangrijk zijn:

  • Hardheid
  • Houdbaarheid
  • Spruitrust
  • Vatbaarheid voor ziekten.

Voor een goed beeld per ras geven we hier vooraf nog eens de besluiten weer van de afgelopen proefjaren.

In 2013 waren de opbrengsten laag, dit was ook zo op de praktijkpercelen. Arthur (Nickerson Zwaan) en Paradiso (Nickerson Zwaan) gaven toen de hoogste opbrengsten gevolgd door SV3557ND (Seminis) met een kleiner kaliber.

Ook Hytech (Bejo), Summit (Bejo) en Dormo (Nickerson Zwaan) gaven toen hogere opbrengsten dan gemiddeld. Hytech haalde de grootste maatsortering in deze proef.

Na bewaring gaf SV3557ND in 2013 de hoogst verkoopbare opbrengst gevolgd door Paradiso, Summit, Dormo, Arthur en Hytech.

De beste resultaten werden na het teeltseizoen van 2014 bekomen met Premito (Seminis), Hybelle (Bejo) en Hysky (Bejo). Deze combineerden een goede opbrengst met een goede maatsortering en een goed bewaarbare ui.

Medusa F1 (Takii) viel toen op door de snelle productie en een grove maatsortering maar is moeilijk lang te bewaren.

Ook Arthur (Nickerson Zwaan) en Hytech (Bejo) gaven een relatief hoge opbrengst met een goede maatsortering, bovendien bleken beide vrij goed te bewaren.

SV3557ND (Seminis) en TEON810 F1 (Takii) combineerden een gemiddelde opbrengst in de opmaten met een vrij goede bewaarbaarheid.


Resultaten opbrengsten uienrassen industrieteelt 2015

Grafiek1: Opbrengsten industrierassen uien 2015

Grafiek1: Opbrengsten industrierassen uien 2015

 

Bespreking uienrassen industrieteelt 2015

Arthur (Hazera):
Leverde een opbrengst die iets hoger dan het gemiddelde lag met een gemiddelde hoeveelheid opmaatse uien (+60mm). Na korte bewaring net iets meer verlies omwille van doorgroei.
Ging zeer snel strijken. Eerder hoogronde ui met een mooie kleur. De schil was net iets minder gezond.

Bennito (Seminis):
Haalde een goede gemiddelde opbrengst met een lichtjes lagere productie opmaate uien.
De periode van strijken situeerde zich rond het gemiddelde. Presenteerde na bewaring een mooi ronde ui met een zeer gave, niet te donkere schil. Bleek bovendien vrij vlot te schillen.

Centro (Hazera):
Haalde een bovengemiddelde opbrengst met een goed tonnage uien +60mm.
Kende een gemiddelde afrijpsnelheid. De bolronde ui had een goede kleur en een vrij goede schilkwaliteit. Bleek vrij vlot te schillen.

Dormo (Hazera):
Gaf een gemiddelde veldopbrengst, maar het tonnage opmaatse uien viel wat lager uit.
Ging als een van de eerste strijken. Leverde een wat donkerder, eerder platronde ui met een vrij goede huidkwaliteit en bleek zeer makkelijk te schillen.

Hybelle (Bejo –G&S)
Leverde de hoogste opbrengst, ook na bewaring. Het percentage uien boven de 60mm is duidelijk lager dan het gemiddelde.
Vormde een iets blekere, wat hoog-ronde ui met een zeer gezonde en glanzende schil. Bleek vlot te schillen.

Hybing (Bejo G&S):
Leverde vlot een goede opbrengst maar het aandeel grote uien bleef relatief beperkt. Gaf na korte bewaring al iets meer afval dan gemiddeld.
Het gewas bleef beduidend langer recht dan bij de meeste andere variëteiten.
De wat blekere en redelijk hoog-ronde uien hadden een matig gezonde huid en bleken vrij vlot te schillen.

Hyskin (Bejo – G&S):
De opbrengst was iets hoger dan gemiddeld maar het aandeel grovere uien lag beduidend lager dan gemiddeld.
Het loof gaat samen met de meeste variëteiten strijken. De hoogronde uien Hebben een goede kleur en een gezonde schil welke vrij makkelijk te verwijderen is.

Hysky (Bejo – G&S):
Haalde een hoge opbrengst en leverde een groot deel uien +60 mm af.
Het loof ging zeer snel strijken. De hoogronde uien hadden een zeer gezonde schil na korte bewaring en bleken bovendien zeer vlot te schillen.

Hytech (Bejo G&S):
Gaf een boven gemiddelde opbrengst met het op één na hoogste aandeel grove uien.
Bleef op het veld lang groen en rechtop. De redelijk hoogronde uien hadden een vrij gezonde huid en bleken zeer makkelijk te schillen.

Medaillon (Syngenta):
Gaf de op een na laagste opbrengst in deze proef. Het aandeel grovere uien was zeer hoog waardoor het tonnage opmaatse uien goed meeviel.
Leverde een bolronde, wat donkerder ui af met een gezonde huid. Bleek zeer makkelijk te schillen.

RS1418 (Seminis):
Gaf een relatief goede opbrengst welke net iets lager dan het gemiddelde bleef steken.
Er kon een goede gemiddelde hoeveelheid opmaatse uien aangevoerd worden.
Het loof bleef vrij lang groen en bleef langer rechtop dan bij de meeste andere variëteiten. Leverde een mooi ronde ui met een gezonde schil. Iets donkerder en matig te schillen.

Summit (Bejo):
Gaf een vrij goede opbrengst met een vrij hoog percentage uien boven de 60 mm. Bleef zeer lang rechtop en vertoonde een lichte aantasting van valse meeldauw. Vormde een bolronde ui met een vrij goede kleur en een redelijk gezonde buitenste schil; Bleek matig snel te schillen.

SV3557ND (Seminis):
Haalde een goede opbrengst met een lager aandeel grovere uien.
Het loof bleef zeer lang rechtop staan en er werd plaatselijk een lichte aantasting van valse meeldauw waargenomen. De vrij hoogronde ui had een donkere, niet volledig zuivere schil. Was wel vrij vlot te schillen.

SV3700ND (Seminis):
Gaf een goede gemiddelde opbrengst met een gemiddeld aandeel grovere uien.
Het blad ging vrij snel strijken.
Er werden vooral hoog ronde uien geoogst met een zeer gave schil. Bleek vrij moeilijk te schillen.

Motion (Syngenta):
Leverde de laagste opbrengst in deze proef. Bovendien hadden we bij dit ras een grote hoeveelheid afval na korte bewaring, wat niet echt normaal te noemen is bij dit ras. Het aandeel grove uien was zeer groot. Niettegenstaande de laagste totale opbrengst kon bij dit ras de grootste hoeveelheid opmaatse uien aangevoerd worden.
Ging op het einde van het groeiseizoen snel strijken. Vormde een mooi platronde ui met een vrij donkere en matig gezonde schil. Bleek matig te schillen.

 

Besluit uienrassen industrieteelt 2015
Hytech en Hysky komen zeer goed uit deze proef en zijn zeer breed inzetbaar.

De hoogste opbrengsten worden in deze proef bekomen met Hybelle, Hytech en Hysky, gevolgd door Hybing en Hyskin.

Ook Arthur, Centro, Bennito, Dormo en SV3557ND geven een goede gemiddelde opbrengst.

De hoogste tonnages grove uien (+60mm) worden bekomen met Motion, Hytech, Medaillon, Summit en Hysky.

Vooral Hybelle en Hysky vallen op door een zeer gave, gezonde schil na de korte bewaring. Ook SV3700ND oogt dan nog heel mooi.

Dormo, Hysky en ook Hytech en Medaillon zijn zeer makkelijk te schillen.

 

Lees hier het volledig rapport Uienrassen industrieteelt 2015

 

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.


publicatiejaar2015
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (10516)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x