X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool rassen industrie tweede vrucht 2015

Bloemkool rassen industrie tweede vrucht 2015

Rassenproef bloemkool industrie tweede vrucht 2015

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Een goed bloemkoolras verzekert de teler van een goede opbrengst en kwaliteit. Het is hierbij belangrijk dat er in de tweede vrucht onder alle omstandigheden een goed gewas gevormd wordt dat zo lang mogelijk gezond blijft. De roosjes dienen wit en vast te zijn, liefst bolrond, kortgesteeld en zonder groene inwendige schijn.

De oogstplanning is voor de telers een hele opdracht, een continue koolgroei tijdens de oogst en een goede veldhoudbaarheid spelen hierin een zeer belangrijke rol. Het aantal oogstdagen wordt liefst zoveel mogelijk beperkt, dit moet mogelijk zijn met de gekozen rassen. Een ras dat op gewicht is en de kwaliteit niet verliest door langer op het veld te blijven staan geniet dan een duidelijke voorkeur.

Vanaf 2015 houden de meeste afnemers toezicht op een niet te grote roosdiameter. Sommigen passen een verdeelsleutel toe op de contractprijs voor de uitbetaling van het aandeel te grote rozen.

In de proeven van de voorbije jaren gaven Giewont, David, Fortaleza en SV 5818 AC steeds goede resultaten. Ook Freebel, Raoul, Gohan, B 2936 kwamen meermaals voor in de besluitvorming.

In 2015 werd terug een vergelijkende rassenproef in tweede vrucht aangelegd op een zandbodem in Deurle. Bevestigen de betere rassen van de voorbije jaren ook in het najaar van 2015 en komen nieuwe rassen de goede vervoegen? Deze proef werd op 16/07 geplant, dit is ruim een week later dan voorzien.

Vooral Giewont (Seminis) en David (S&G) maar ook SV5818AC (Seminis), Raoul (Hazera) en Clarina (S&G) vielen al direct op tijdens de oogstperiode in het najaar van 2015. Gohan (S&G), Fortaleza (Seminis), Freebel (Seminis) en Bejo 2936 lieten tijdens het snijden een geode indruk.

Resultaten

Grafiek 1: Kwaliteitssortering bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Grafiek 1: Kwaliteitssortering bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Grafiek 2: Maatsortering bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Grafiek 2: Maatsortering  bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Grafiek 3: Oogstverloop bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Grafiek 3: Oogstverloop  bloemkool industrie rassen tweede vrucht 2015

Bespreking
David (Syngenta):
Was duidelijk vroeger dan de meeste andere variëteiten in deze proef. Met een hoge opbrengst, een zeer goede rooskwaliteit en bovendien een fijne maatsortering viel dit ras al direct bij het oogsten positief op.

Leverde witte, zeer vaste en mooi gevormde, niet bonkige kolen. Deze vormden weinig of geen losse roosjes op de onderste krans.

Het gewas oogde zeer uniform en vormde makkelijke voldoende bladmassa. Het gewas bleef ook onderaan goed gesloten en bleef klang gezond. Was behoorlijk zelfdekkend.

Clarina (Syngenta):
Werd vroeg geoogst en leverde wat lagere stukgewichten met een navenante opbrengst. Gaf toch een iets hoger dan gemiddeld tonnage AA+A kwaliteit met een zeer fijne maatsortering. Eenmaal gestart verliep de oogst zeer snel.

Vooral de beperktere bladmassa viel op in het veld. Niettegenstaande toch uniform, zeer goed zelfdekkend en gezond met weinig geel blad.

Vormde zeer vaste, mooi witte en ronde kolen welke praktisch geen losse roosjes gevormd hadden op de onderste krans.

Fortaleza (Seminis):
Haalde een hoge opbrengst met een bovengemiddelde hoeveelheid AA+A. Bovendien een zeer fijne maatsortering. Snel oogsttraject tot 80% oogst.

De vaste, mooi gevormde kool had een goede kleur maar sporadisch kwam eens een licht gekloven kool voor. Gaf vrij weinig losse roosjes op de onderste krans.

Zeer uniforme en opgerichte gewasstand en een zeer goede zelfdekbaarheid. Het gewas kierde niet onderaan en de kool was makkelijk te snijden.

Octopus (Clause):
Gaf een gemiddelde opbrengst in het vroege segment. Er werden toch vrij veel kolen gesorteerd in AB-kwaliteit. De oogst startte snel maar op het einde werd het oogstverloop wat vlakker.

Vormde een zeer vaste en zeer witte iets bonkige kool. De koolonderzijde was weinig graterig en vertoonde wat losse rozen.

Het gewas stond net wat minder uniform op het veld en de plantonderzijde was licht graterig en vertoonde op het eind wat geel blad.

Liria (Bejo):
Leverde een gemiddelde opbrengst in het middenvroege segment. Het aandeel AB+B kwaliteit was licht hoger waardoor het tonnage AA+A onder het gemiddelde eindigde.

Vormde een beetje meer grote rozen.

De kolen hadden een vrij goede kleur, waren vrij vast en vormden een beetje losse roosjes onderaan.
Het gewas bleek toch gevoelig aan slijtage op het einde van de teelt en vormde toen veel geel blad.

Freebel (Seminis):
Gaf een goede opbrengst in het middenvroege segment en eindigde met bovengemiddelde tonnages AA+A, niettegenstaande het redelijke aandeel AB-kwaliteit. Goede verdeling in de maatsortering.

De witte, bolronde kolen waren zeer vast en hadden een zeer sterk gesloten onderzijde. Er werden geen losse roosjes gevormd, maar er kwamen regelmatig licht gekloven kolen voor.

Het gewas stond uniform en kierde zeer licht onderaan. Op het einde werden de onderste bladeren wat geler.

SV 5818 AC (Seminis):
Leverde een goede gemiddelde opbrengst met zeer weinig B kwaliteit en een vrij goede maatsortering.

Vormde een witte, vaste, vrij mooi gevormde kool, die weinig losse roosjes vormde op de onderste krans. Eenmalig werd een licht gekloven kool waargenomen.

Vormde een uniform en sterk opgericht gewas dat onderaan wat kierde en waarvan op het einde de oudste bladeren wat vergeelden.

Gohan (Syngenta):
Haalde een wat lagere opbrengst maar kon een zeer behoorlijke kwaliteitssortering aanvoeren. Vormde een beetje meer losse grote rozen.

De vaste kolen waren wat crèmekleurig.

Het zeer uniforme en goed gesloten gewas bleef gezond tot het einde van de oogst. Vrij goed zelfdekkend en zeer makkelijk te oogsten.

Bejo 2936 (Bejo):
Gaf een gemiddelde opbrengst in het middenvroege segment met een vrij goede kwaliteitssortering en een goede maatsortering.

De kolen waren wit en vast met verder een goede kwaliteit.

Uniform gewas met een opgerichte bladstand en een goede zelfdekbaarheid.

Idris (Vilmorin):
Ras dat meer groeidagen nodig had en de laagste opbrengst afleverde in deze proef in. Bovendien met teveel AB-kwaliteit en een wat grovere maatsortering. Discontinu oogsttraject.

De koolonderzijde is graterig en er werden teveel losse roosjes gevormd op de onderste krans. De kolen waren bovendien wat crèmekleurig en minder vast.

Vormde een uniform gewas met een beperkt bladvolume. Het gewas was zeer graterig onderaan en bleek minder goed zelfdekkend. Veel vergeling van het blad op het einde van de oogstperiode.

Raoul (Hazera):
Later ras dat de hoogste opbrengst haalde in deze proef. Met veel kolen in A-kwaliteit maar een duidelijk grove maatsortering.

De witte, zeer vaste kolen waren bonkig maar vormde praktisch geen losse roosjes op de onderste krans.

Zeer fors ontwikkeld en uniform, opgericht gewas. Bleek wel wat harder om te snijden.

CF AF 1122 (Vilmorin): 
Gaf een bovengemiddelde opbrengst na veel groeidagen. Leverde wel veel AB en B kwaliteit.

De witte, bolronde kolen waren zeer vast en vormde weinig of geen bolronde roosjes.

Het veld oogde net wat minder uniform met een goed gewasvolume en een opgerichte gewasstand.

Giewont (Seminis):
Had het meeste groeidagen nodig en haalde makkelijk een hoge opbrengst, bovendien werden in bij de laatste oogstte een 7% te kleine kolen al meegesneden. Leverde het meest AA-kwaliteit af. Vormde, mede doordat er hoge stukgewichten werden gesneden, makkelijk grotere rozen.

De witte, zeer vaste en ronde kolen vormden geen losse roosjes op de onderste krans.

Het volumineuze, opgerichte gewas stond zeer uniform op het veld maar vertoonde wel al veel slijtage bij de laatste oogstbeurten.

Besluit
Vooral Giewont (Seminis) en David (S&G) maar ook SV5818AC (Seminis), Raoul (Hazera) en Clarina (S&G) vielen al direct op tijdens de oogstperiode in het najaar van 2015. Gohan (S&G), Fortaleza (Seminis), Freebel (Seminis) en Bejo 2936 lieten tijdens het snijden een goede indruk.

Giewont komt uiteindelijk als beste uit deze proef. Dit ras heeft sowieso al veel groeidagen nodig in de late teelt en wordt best niet te laat geplant. Elke dag later planten zorgt voor nog extra groeidagen. Hou er ook rekening mee dat er in augustus en september geregeld langere periodes met donkere dagen kunnen voorkomen.

Ook David, SV 5818 Ac en Raoul geven zeer goede opbrengsten met een goede kwaliteit na respectievelijk een korte, middellange en lange groeiperiode. Deze rassen geven dus zeker goede mogelijkheden in een teelt na een eerste vrucht bloemkool of om later te planten dan Giewont.

Clarina, Fortaleza, Freebel, Gohan en Bejo 2936 kunnen allen een bovengemiddeld tonnage in de betere rooskwaliteiten aanleveren.

Vooral David, Fortaleza, Freebel en Bejo 2936 geven veel kilo’s in de fijnere maatsorteringen.

Bloemkool industrierassen tweede vrucht 2015

publicatiejaar2015
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (14374)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x