X
GO

Actueel nieuws

Highlights biologisch onderzoek 2016

Highlights biologisch onderzoek 2016

PCG focust op serre- en koepelteelten en blijft inzetten op diversificatie

Auteur: DEWITTE JUSTINE/woensdag 20 januari 2016/Categorieën: Projecten, CCBT, BBB, Provincie Oost-Vlaanderen, BATA, OKG, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, teelttechniek, Afzet, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Het marktaandeel voor biologische groenten groeit verder en biedt kansen voor tuinders die willen omschakelen. Naast afzet is uiteraard een goede teelttechnische vakkennis nodig. Het PCG is een belangrijke kennispartner voor de biologische sector en beantwoorden met het proefprogramma biologische tuinbouw aan concrete vragen uit de praktijk.

 

Bio beschutte teelten
Voor de afdeling bio beschutte teelt op het PCG blijven rassen- en onderstammenproeven heel belangrijk, dit op vraag van de sector. Gewassen waar in 2016 onder andere op gefocust zal worden zijn tomaten (rassen en nieuwste onderstammen) en paksoi (rassen). Bij de rassen wordt er uiteraard niet alleen gekeken naar productiviteit en kwaliteit, ziekteresistentie en robuustheid zijn eveneens heel belangrijke parameters. Dé hoofdreden voor het rassenonderzoek trostomaat is bijvoorbeeld het nagaan van Cladosporiumresistentie.

Onderstamonderzoek gebeurt alleen in de verwarmde kas, waarbij onder andere wordt nagegaan of deze onderstammen opgewassen zijn tegen wortelknobbelaaltjes. In 2016 zullen we eveneens de linken proberen te vinden tussen organische stof opbouw, verschillende compostsoorten en het bodemvoedselweb, met in het bijzonder de invloed op wortelknobbelaaltjes. Ook het effect van maaimeststoffen zal, naar analogie als bij Inagro, uitgetest worden in kas en koepel. 
 
Diversificatie
Tevens wordt behoorlijk blijft het PCG zich, zelfs meer en meer, inzetten op diversificatie en innovatie; dit door in te spelen op teelttechniek en minder courante gewassen. 
 
Kruiden
Sinds enkele jaren is het PCG bezig aan de uitbouw van een vaste onderzoekstak kruiden. De proeven vinden zowel in openlucht als in de serre plaats. Het gaat over keuken- en geneeskrachtige kruiden, met een focus zowel op de versmarkt als op de verwerkende industrie. Dit onderzoek omvat zowel pot- als vollegrondteelt. Aangezien de erkenningen van biologische middelen heel beperkt zijn in kruiden, zullen er onder meer gewasbeschermingsproeven aangelegd worden, waarvan bepaalde resultaten eveneens bruikbaar zijn voor de biologische sector
 
Eetbare bloemen
Voorgaande jaren werkte PCG reeds rond delicatessegroenten. Hierbij werd opgemerkt dat een aantal telers zich focussen op eetbare bloemen. Het telen van eetbare bloemen vergt heel specifieke kennis. PCG wil, samen met het PCS en VCBT, de teelt van eetbare bloemen verder professionaliseren op vlak van teelttechniek en bewaring. Op vragen als 'Hoe de plant in bloei trekken?', 'Hoe compacte planten telen in pot?', 'Kan de bewaring geoptimaliseerd worden?', … willen we graag een antwoord bieden. Ook het wetgevend kader, consumentenonderzoek en afzet zullen mee opgenomen worden in het project. Telers die reeds gestart zijn met het telen van eetbare bloemen, en specifieke vragen hebben, kunnen steeds bij ons terecht.
 
Bataat
Verschillende telers zijn reeds op eigen houtje gestart met de teelt van bataat. Niet zo evident, want dit gewas wordt gewoonlijk in een warmer klimaat geteeld. Het vinden van kwalitatief uitgangsmateriaal is een hele uitdaging. Ook teelttechniek en mechanisatie staan nog in de kinderschoenen. PCG wil in 2016 een aanzet geven om op deze vragen een antwoord te bieden.

Ook voor gangbare telers 
De Vlaamse groentenhandel heeft, in tegenstelling tot de buurlanden, lang geaarzeld of ze iets actiefs met biologische groenten wilden of konden doen. Waar nodig, kon men zich op het buitenland beroepen om zich van biologische groenten te voorzien. In 2015 kwamen verschillende bedrijven 'uit de kast' zodat er nu ook in Vlaanderen actief vraag is naar biologische groenten.

Communicatie
Het PCG voorziet proefveldbezoeken voor beschutte teelt en kruiden tijdens de zomer waar alle sector gerelateerde geïnteresseerden welkom zijn.

De websites van het PCG en het CCBT samen met Proeftuinnieuws, blijven zij ook in 2016 de belangrijkste kanalen voor de publicatie van de proefresultaten. Het PCG heeft ook een maandelijkse Nieuwsbrief PCG waarmee nieuws uit het lopend onderzoek naar buiten wordt gebracht.

Inagro, PCG en Proefcentrum Pamel organiseren in september een tweede editie van de netwerkdag, waarbij de huidige technieken, bruikbaar voor de biotuinbouw en kleinfruit, gedemonstreerd zullen worden.

Het PCG is ten slotte ook erkend voor individuele bedrijfsbegeleiding of voor advies bij de omschakeling (zie artikel in Proeftuinnieuws nummer 11 van 13 juni 2014, pagina 30-31: Nieuwe subsidieregeling bedrijfsadvisering in de biologische landbouw).

Meer info?
Justine Dewitte

Met de financiële steun van

CCBT Provincie Oost-Vlaanderen

Print

Aantal keer bekeken (26646)/Commentaren (0)

Links

x