X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool rassen industrie eerste vrucht 2015

Bloemkool rassen industrie eerste vrucht 2015

Rassenproef bloemkool eerste vrucht industrieteelt 2015

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/dinsdag 15 december 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Een goede productkwaliteit is van groot belang voor de aanvoer van bloemkoolroosjes naar de verwerkende industrie. De laatste jaren hebben we in de eerste vrucht dikwijls teveel losse onderste rozen gehad waardoor de kwaliteit sterk terug kon lopen. De hardheid en vastheid van de rozen met een regelmatige vorm zorgen voor weinig kruim. Er worden regelmatig nieuwe rassen aangeboden welke het huidige aanbod kunnen versterken. Er moet extra aandacht gegeven aan de veldhoudbaarheid en het aantal oogstbeurten waardoor het oogstrendement voor de tuinder kan stijgen. Ook de bacterieproblematiek dient goed opgevolgd te worden.

Maatsortering bloemkool industrierassen eerste vrucht 2015

Grafiek 1:Maatsortering bloemkoolrassen industrie eerste vrucht 2015

	 Grafiek 1:Maatsortering bloemkoolrassen industrie eerste vrucht 2015

Oogstspreiding bloemkool industrierassen eerste vrucht 2015

Grafiek 2:Oogstspreiding bloemkoolrassen industrie eerste vrucht 2015

Grafiek 2:Oogstspreiding bloemkoolrassen industrie eerste vrucht 2015

Rasbespreking bloemkool industrie eerste vrucht 2015
De oogst van de eerste vrucht bloemkool verliep in 2015 bijzonder snel zodat er weinig verschil tussen de rassen waren. Het aantal groeidagen van verschillende rassen wijkt na dit groeiseizoen soms sterk af van het normale.

Er werd voor de start van de oogst veel beregend. Het valt op dat vooral de rassen welke in het middensegment geoogst werden de beste kwaliteit aanleverden.

De vroegste en latere variëteiten gaven toch iets meer B-kwaliteit. Het warme en droge voorjaar is hier waarschijnlijk oorzaak van. Voor de vroegste rassen werd misschien net iets te laat gestart met beregenen, terwijl er voor de laatste rassen misschien te vroeg gestopt werd met beregenen.

De rassen worden besproken in volgorde van vroegheid.

B 2934 (Bejo):
Vroeg ras met een kort oogsttraject dat de hoogste opbrengst haalde in deze proef.

Leverde een grovere maatsortering. Vooral de eerste kolen waren van iets mindere kwaliteit: wat meer losse onderste roosjes en wat zachter.

Vormde een zeer uniform en zeer bladrijk gewas. De kolen waren vlot te snijden.

Cercy (Rijk Zwaan):
Vroeg ras, eveneens met een zeer kort oogsttraject en een hoge opbrengst.

De rooskwaliteit werd vooral beïnvloed door de maatsortering en de kleur.

Vormde een matig uniform gewas dat iets minder zelfdekkend bleek en iets sneller geel blad vormde. 

Fortaleza (Seminis):
Vroege variëteit met een kort oogsttraject. Gaf een hoge opbrengst.

De algemene kool- en rooskwaliteit waren iets minder goed waardoor een vrij hoog percentage in B-kwaliteit werd uitgesorteerd met vrij veel grove rozen. De kolen waren zachter, minder mooi gevormd en soms zeer graterig onderaan. Er kwamen ook regelmatig gekloven kolen voor.

Het gewas was bladrijk maar wel iets minder zelfdekkend en een beetje graterig onderaan.

Baker (Syngenta):
Sneed vroeg weg en kende een zeer korte oogstspreiding.

De maatsortering was goed verdeeld: weinig grove en te fijne rozen. De kwaliteit kon iets beter: vrij gele rozen welke onderaan wat losser werden met af en toe wat roodverkleuring.

Minder uniform gewas met een beperkte massa en een slechte zelfdekbaarheid David (Syngenta). Kon middelvroeg weggesneden worden in een korte oogstperiode. Leverde een zeer goede rooskwaliteit (met o.a. weinig B-kwaliteit) in een goede, niet te grove maatsortering.

Vormde een witte, vaste kool met een goed gesloten onderzijde en weinig losse roosjes op de onderste krans.

Bleek zeer goed gesloten onderaan en goed zelfdekkend, niettegenstaande de iets beperktere bladmassa.

Seoul (Hazera):
Leverde een zeer goede opbrengst en zeer goede kwaliteit in het middenvroege segment. Goede maatsortering en weinig B-kwaliteit.

Vormde zeer witte, goed gevormde en zeer harde kolen die mooi gesloten waren onderaan en weinig of geen losse roosjes vormde op de onderste krans.

Vrij uniform gewas met een redelijk ontwikkelde bladmassa en een goede zelfdekbaarheid.

Gohan (Syngenta):
Gaf een gemiddelde opbrengst in het midden vroeg segment over een iets langer oogsttraject. Leverde weinig B-kwaliteit maar wel een hoog percentage grove roosjes.

Leverde vaste, vrij witte kolen met een goed gesloten onderzijde en weinig of geen losse roosjes op de onderste krans.

Stond uniform op het veld met een goed ontwikkelde bladmassa welke iets graterig werd onderaan. Bovendien zeer vlot te oogsten.

Clarina ( Syngenta):
Gaf met iets meer dan 21 ton/ha de op één na laagste opbrengst in deze proef. De kwaliteit was zeer goed: geen enkele kool werd uitgesorteerd in B-kwaliteit en de maatsortering was uitstekend.

Leverde crèmekleurige en vaste kolen welke weinig losse roosjes vormden.

Stond matig uniform op het veld met een beperkte bladmassa. Bleek iets te kieren onderaan en was matig zelfdekkend.

Cf 11076 (Sakata):
Haalde iets later een goede opbrengst en gaf een zeer goede kwaliteitssortering met weinig B-kwaliteit. Vrij goede opbrengst in de middenmaten, niettegenstaande het vrij hoge percentage grove rozen.

Vormde een witte, zeer vaste en bolronde kool welke mooi gesloten was onderaan en vrijwel geen losse roosjes vormde.

Uniform op het veld met een zeer goed ontwikkeld gewas en een zeer goede zelfdekbaarheid.

B 2936 (Bejo):
Iets later ras dat een goede opbrengst gaf met weinig B-kwaliteit en een goede maatsortering. Weinig grove en weinig te fijne rozen.

Leverde witte, zeer vaste, ronde kolen met een sterk gesloten onderzijde. Vormde weinig of geen losse roosjes, maar sporadisch kwamen licht gekloven kolen voor.

Goed ontwikkeld gewas dat zorgde voor een goede zelfdekbaarheid

Liria (Bejo):
Werd samen met de latere rassen gesneden en gaf een goede opbrengst met een fijne maatsortering en een vrij goede kwaliteitssortering.

De kool was zeer vast, wit, rond en goed gesloten onderaan. Vormde sporadisch wat losse onderste roosjes.

Uniform gewas met een goede bladmassa.

Giewont (Seminis):
Werd al gesneden bij de eerste oogstbeurten, maar de oogstspreiding was wat langer. Haalde een goede opbrengst maar de roossortering was grof.

Vormde een witte, vaste kool met weinig losse roosjes onderaan.

Uniform en goed ontwikkeld gewas dat goed zelfdekkend bleek maar vooral naar het einde van de oogst toe toch wat geel blad vertoonde.

Sv 5818 AC
(Seminis):
Werd als laatste weggeoogst en gaf de laagste stukgewichten en laagste opbrengst in deze proef. Fijne maatsortering en een redelijke rooskwaliteit.

De eerder crèmekleurige kolen waren vrij vast. Af en toe kwam een licht gekloven kool voor en wat roodverkleuring.

Vormde een redelijk ontwikkeld, matig uniform gewas dat wat minder zelfdekkend bleek.

Besluit  bloemkool industrierassen eerste vrucht 2015
De beste resultaten worden na dit lang droge en overwegend warme voorjaar gehaald door de rassen in het middensegment.

Seoul (Hazera) komt als beste uit deze proef.

David en B 2936 scoren met een goede opbrengst en een goede kwaliteit in een fijne maatsortering.

Gohan en CF 11076 zijn net iets grover maar leveren eveneens een goede opbrengst en een goede kwaliteit.

Clarina geeft een uitstekende kwaliteit maar is lichter.

Bloemkoolrassen industrieteelt eerste vrucht

publicatiejaar2015
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (12905)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x