GO

Nieuws

Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gérard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gérard DEBAENE à Démicourt

Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gérard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gérard DEBAENE à Démicourt

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Auteur: PCG openluchtteam/zaterdag 31 december 2011/Categorieën: Projecten, Europa, Interreg IV, JADE2, Pilootbedrijven, Actueel, Niet-leden

 

 

 

Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et G‚erard DEBAENE à Démicourt

Exemple d’une ferme pilote sur culture des endives.

Le GAEC de l’Abbaye, composé de 2 frères (Hubert et Gérard).Hubert et Gérard DEBAENE gèrent leur exploitation  selon  les  principes de la production intégrée.

 

Produit annuellement :

 • Force annuellement 100 ha de racines d’endives.

 

Les méthodes de production intégrée :

 

 • Une analyse du reliquat azoté permet de choisir la variété la plus adaptée à la parcelle et de gérer au plus près la fertilisation azotée.
   
 • Le programme de traitements herbicides est choisi en fonction de la flore présente dans le champ.
   
 • Les applications d’insecticides sont raisonnées, en collaboration avec le conseiller technique, grâce aux avertissements et aux observations réalisées en parcelle.
   
 • Afin de travailler sur la réduction de l’usage des herbicides dans la culture de l’endive, un essai va être conduit sur une parcelle du GAEC de l’Abbaye, en partenariat avec l’entreprise CARRE, afin de comparer un désherbage « classique » en plein à un désherbage combiné réalisé avec une désherbineuse.
  • La culture sera traitée chimiquement sur le rang et binée en inter rang.
  • L’efficacité sera évaluée, ainsi que le rendement et le coût économique.
  • La visite de la parcelle permettra de présenter les premiers résultats de ce test.

 

Pilootbedrijf : GAEC de l’Abbaye te Démicourt (APEF)

Een pilootbedrijf voor de teelt van witloof.

Het bedrijf wordt gerund door 2 broers. Hubert en Gérard Debaene beheren hun bedrijf volgens de principes van de geïntegreerde teelt.

 

Jaarlijkse productie:

 • Forceren van 100 ha witloofwortels.

 

Geïntegreerde teelttechnieken:

 • Een stikstofanalyse laat toe om per perceel voor het meest geschikte ras te kiezen en de stikstofbemesting van nabij op te volgen.
   
 • De onkruidbestrijding  wordt gekozen in functie van de aanwezige onkruidflora.
   
 • De behandelingen met insecticiden gebeuren op basis van waarschuwingen en waarnemingen in het veld.
   
 • Om het gebruik van herbiciden te verminderen in de teelt van witloof, wordt een proef aangelegd op een van de percelen van het bedrijf (in samenwerking met het bedrijf CARRE), waar een schema met enkel chemische onkruidbestrijding vergeleken wordt met de combinatie van chemische en mechanische onkruidbestrijding.
  • Hierbij wordt geschoffeld tussen de rijen en worden herbiciden gebruikt voor de bestrijding in de rij.
  • De efficiëntie zal geëvalueerd worden, alsook de opbrengst van de oogst en de economische kost van de onkruidbestrijdingen..
  • Bij een proefveldbezoek zullen de eerste resultaten kunnen toegelicht worden.

 

Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gérard Debaene te Démicourt

In het kader van het project JADE 2 zal een bezoek georganiseerd worden aan een perceel van de GAEC (Groepering voor gezamenlijke landbouwuitbating) de l’Abbaye, bij Hubert en Gérard DEBAENE te Démicourt,op 15 km van Cambrai in de regio Pas-de-Calais (Frankrijk).

De GAEC de l’Abbaye, bestaande uit 2 broers, verbouwt jaarlijks 100 ha vervroegde witloof.

Hubert en Gérard baten hun bedrijf uit volgens de principes van de geïntegreerde productie: dank zij een analyse van de reststikstof kan de meest geschikte variëteit in functie van het perceel gekozen worden en wordt de stikstofbemesting precies bepaald; het onkruidbestrijdingprogramma wordt gekozen in functie van de aanwezige onkruiden op het veld; de toepassingen van insecticiden worden beredeneerd, in samenwerking met de technische consulent, dankzij waarschuwingsystemen en waarnemingen op het perceel.

Teneinde nog dieper in te gaan op een reductie van het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen, zal een test uitgevoerd worden op een perceel van de GAEC de l’Abbaye, in samenwerking met de firma CARRE, teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen een 'klassieke' onkruid verdelging en een gecombineerde onkruid verdelging met behulp van een onkruidverdelger. Bij deze teelt zal een chemische behandeling binnende rijen toegepast worden en tussen de rijen zal de grond geschoffeld worden.

Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et G‚rard DEBAENE à D‚émicourt

De efficiëntie zal geëvalueerd worden, alsook het rendement en de economische kost.Bij het bezoek aan het perceel zullen de eerste resultaten voorgesteld worden.

 

Partenariat de | In samenwerking met

        

 

Financeurs | Financiering

       

Print

Aantal keer bekeken (8703)/Commentaren (0)

Links

123movies