GO

Nieuws

Bloemenranden als middel om nuttigen te behouden ter bestrijding van plagen in groentegewassen

Bloemenranden als middel om nuttigen te behouden ter bestrijding van plagen in groentegewassen

In het kader van het Interreg IV-project Jade

Auteur: Tack Annelien/woensdag 7 november 2007/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, Projecten, Europa, Interreg IV, JADE2, Publicaties, Actueel, Posters, Niet-leden

 

 

 

 

Werking en nut

Bloemenranden maken nectar en stuifmeel beschikbaar voor de adulten van nuttige insecten, hetgeen toelaat dat ze zich voeden en zo:

  • Langer leven, en dus langer kunnen predateren.
  • Meer ovocyten produceren en dus meer eitjes kunnen afleggen.
  • Een grotere mogelijkheid hebben tot op zoek gaan naar prooi.
  • Zich sneller kunnen vermenigvuldigen van zodra er plantenbeschadigers zijn.

Door een bloemenrand aan te leggen in de nabijheid van gewassen, kunnen we vroeger en in grotere getale nuttige insecten aantrekken, die reeds van nature aanwezig zijn in de omgeving van productievelden. Op die manier wordt hun regulerende werking verbeterd.

 

Optimale samenstelling

De bloemenrand moet voldoen aan enkele criteria:

  • Voor de nuttigen interessante bloemen.
  • Een bloei van zo vroeg (zeker van zodra er plagen in het gewas zijn) tot zo laat mogelijk
  • Zoveel mogelijk bloemensoorten ter bevordering van biodiversiteit.
  • De bloemen mogen niet tot dezelfde familie behoren als de teelt om zo gemeenschappelijke ziekten en plagen te vermijden.
  • Voor een goede bodembedekking zorgen om de groei van onkruid te beperken.

 

De vliegende nuttigen

 
Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje

    
Zweefvlieg

Zweefvlieg

 
         
 
Sluipwesp

Sluipwesp

 
Gaasvlieg

Gaasvlieg

 

 

Resultaten en ingebruikname

FREDON Nord Pas-de-Calais werkt sinds 2003 op het gebruik van bloemenranden om luizenpopulaties in sla en kolen te doen verminderen.

Effet de la bande fleurie sur le nombre d’auxiliaires

Effet de la bande fleurie sur le nombre d’auxiliaires

Effet de la bande fleurie sur le nombre d’auxiliaires

Het gemiddelde aantal nuttigen neemt geleidelijk af tot aan 50 m afstand van de bloemenrand, en daarna veel sneller. Omgekeerd neemt het aantal luizen toe vanaf deze afstand.

Tot gevolg kunnen de nuttigen (zweefvliegen voornamelijk), door elke 100 m een bloemenrand aan te leggen, het volledige perceel efficiënt bestrijken.

De bloemenranden inzaaien in niet beteelde oppervlaktes, zoals de akkerranden of rijgangen van de tractor.

De bloemenranden inzaaien in niet beteelde oppervlaktes, zoals de akkerranden of rijgangen van de tractor.

Impact des auxiliaires sur les populations de pucerons

Impact des auxiliaires sur les populations de pucerons

 

Besluit

In de groenteteelt lijkt de bloemenrand, indien correct toegepast, ervoor te zorgen dat de luizenpopulatie onder controle kan worden gehouden, zonder behandelingen met insecticiden.

Het perceel moet intussen wel regelmatig geobserveerd worden om eventueel met een insecticide te behandelen indien de nuttigen nog niet geïnstalleerd zijn of nog niet voldoende aanwezig zijn om voldoende te werken.

Die gewasbeschermingsmiddelen dienen gekozen te worden die het minst schadelijk zijn voor de nuttigen. Het gebruik van een bloemenrand is een interessant alternatief voor insecticiden. Het verzekert de kwaliteit van de oogst en bevordert tegelijkertijd de biodiversiteit aan fauna en flora.

De bloemenranden zijn eveneens een schuilplaats voor loopkevers, geduchte predatoren van slakken. Rond dit onderwerp dient nog onderzoek verricht te worden.

De auteurs bedanken J.P. SARTHOU (ENSA Toulouse) voor het determineren van de zweefvliegen, Pôle Légumes Nord, het geheel van producenten en de de biologische telers uit de regio’s Centre en Nord Pas-de-Calais voor hun medewerking in het tot stand brengen van de proeven op hun percelen. Dank ook aan het technisch personeel en stagiairs die meegewerkt hebben aan de realisatie van deze studie.

 

Posters

Bloemenranden als middel om nuttigen te behouden ter bestrijding van plagen in groentegewassen

Les Bandes fleuries comme technique de maintien des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs en cultures légumières

 

Partenariat de | In samenwerking met

        

 

Financeurs | Financiering

Deze proef lag aan in het kader van het project Jardin de l’Europe (JADE II). Dit project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg IV programma France-Wallonie-Vlaanderen, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Viniflhor en de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

       

Print

Aantal keer bekeken (31391)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies