GO

Nieuws

Pilootbedrijf savooikool: E. Billaud in Herlies (PLRN / FREDON) - Ferme pilote chou pommé : E. Billaud à Herlies (Pas-de-Calais)

Pilootbedrijf savooikool: E. Billaud in Herlies (PLRN / FREDON) - Ferme pilote chou pommé : E. Billaud à Herlies (Pas-de-Calais)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Auteur: PCG openluchtteam/zaterdag 31 december 2011/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, savooikool_OL, Projecten, Europa, Interreg IV, JADE2, Pilootbedrijven, Actueel, Niet-leden

 

 

 

Pilootbedrijf savooikool: E. Billaud in Herlies (Pas-de-Calais) (PLRN / FREDON)

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Eén van deze pilootbedrijven is het bedrijf van Etienne Billaud te Herlies en is gespecialiseerd in de sluitkoolteelt (rode kool en witte kool). Billaud past sedert enkele jaren de principes van de geïntegreerde gewasbescherming toe. Zijn bedrijf wordt opgevolgd door FREDON en Pôle Légumes Region Nord. Een interview liet ons toe een balans op te maken van de alternatieve methodes die hij toepast op zijn bedrijf.

 

Hoe werd u betrokken bij deze geïntegreerde bestrijding?

Ik werd geleidelijk aan betrokken bij dit project na de ontdekking, een tiental jaren geleden, van de bloemenranden. Destijds stelde een consulent van FREDON me voor een proef te doen met dergelijke met bloemenranden om de voorkeur van nuttigen voor de verschillende mengsels uit te testen. Deze proef omvatte 4 micropercelen van 4 m², ingeplant in een perceel sluitkool. Aan één kant werden de kolen systematisch behandeld, aan de andere werd geen enkele behandeling uitgevoerd. Tijdens bezoeken aan dit perceel constateerde ik enerzijds de aanwezigheid van nuttige insecten, maar anderzijds vooral de afwezigheid van schadelijke organismen op de onbehandelde kolen.

 

U zaait nu reeds 10 jaar bloemenranden in. Wat hebt u zoal geleerd?

Zowel het zaaien, als later het onderhoud vragen veel tijd. Persoonlijk maak ik 2 à 3 valse zaaibedden alvorens over te gaan tot het zaaien van de bloemen; dit om de onkruiden beter te beheersen.

De inplanting van de bloemenranden van ongeveer 1,50 m langs de velden brengt een verlies van beteelde oppervlakte met zich mee. Wanneer we de rijpaden en de bloemenranden samentellen, komen we op ongeveer 3,50 m onbeteelde oppervlakte rondom het veld. Ik besloot de bloemenranden uit te breiden van 1,50 m naar 3 m. Dit biedt me een reserve aan nuttige insecten en dus worden de schadelijke organismen beter onder controle gehouden. Ik ben van mening dat de bebloemde stroken een investering zijn waar men in moet geloven.

 

Wat kan volgens u verbeterd worden?

Eén van de eerste verbeteringen betreft de zaaidichtheid van de verschillende variëteiten. De bebloemde stroken zijn inderdaad samengesteld uit verschillende zaden met zeer uiteenlopende groottes, waardoor de zaaimachine moet bijgeregeld worden om homogenere stroken te bekomen. Dit verplicht de landbouwer enorm veel tijd te besteden aan de voorbereiding van het zaaiproces. Een studie van de hoeveelheid van de bloemspecies in de mengelingen, in functie van het zaaitijdstip zou een belangrijke tijdwinst opleveren.
Een ander belangrijk facet is het belang van de planten met een hoog kiemvermogen die geen kunstmatige nieuwe zaaiing vereisen. Op dit moment zaai ik meerdere malen per seizoen een stuk bloemenrand in, om een continue bloei te hebben. De ideale oplossing zou een bebloemde strook zijn die slechts één zaai en één vernietiging per jaar zou vereisen.

 

Welke andere acties ondernam u in het kader van uw betrokkenheid bij dit project inzake geïntegreerde bescherming?

In 2008 kocht ik een schoffel om mechanische onkruidbestrijding uit te voeren, de grondstructuur te verlichten en dus de algemene staat van de planten te verbeteren. Wat de bestrijding van de trips betreft, besloot ik enkel nog rassen te telen die minder gevoelig zijn voor trips.

Ik hou een rotatie van 4 à 5 jaar aan om problemen met knolvoet te vermijden. De gewasbescherming die ik uitvoer wordt bepaald in functie van de observaties op de percelen. Dit laat me toe het aantal interventies te beperken.

 

Kunt u ons ook zeggen wat de instelling van deze bestrijdingsmethoden u concreet opbracht?

Wat mij betreft is de situatie duidelijk : hoe meer men behandelt, hoe meer men verplicht is de gewassen te behandelen, want als de gewasbeschermingsmiddelen de schadelijke organismen vernietigen, doen ze precies hetzelfde met de nuttigen. Ze verhinderen aldus elke natuurlijke regulering. De inplanting van bloemenranden laat toe nuttige insecten te trekken en aldus de druk van schadelijke organismen te verlichten. Een bewijs? Al deze methodes hebben me toegelaten het aantal interventies met insecticiden te verlagen. Ik ben inderdaad overgegaan van 4 interventies op een teelt van 4 maanden (hetzij 1 interventie per maand) naar slechts 1 interventie over de hele tijdspanne. Deze bloemranden vertegenwoordigen dus een effectief ecologisch belang.

Interview afgenomen door Audrey Coulon, Caroline Milleville (FREDON Nord Pas-de-Calais)

 

Ferme pilote chou pommé : E.BILLAUD à HERLIES (Pas-de-Calais) (PLRN / FREDON)

Ferme d’ E.BILLAUD à HERLIES (Pas-de-Calais)

Désherbage :

  • Préférence au désherbage mécanique , à l’utilisation de faux semis.
  • Combinaison avec le désherbage chimique.

Maladies :

  • Rotation tous les 4 à 5 ans : pas de problème de hernie.

Ravageurs :

  • Choix de variétés tolérantes au thrips.
  • Choix d’un aménagement environnemental (implantation de bandes fleuries tous les 100 m) en vue de favoriser les auxiliaires et réduire naturellement la présence  des ravageurs.
  • Suivi des Bulletins de Santé du Végétal et observation visuelle en cours de culture.
  • Bilan : 1 traitement insecticide en 2008 et 2009.

 

Partenariat de | In samenwerking met

        

 

Financeurs | Financiering

       

Print

Aantal keer bekeken (18564)/Commentaren (0)

Links

123movies