X
GO

Actueel nieuws

Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Verslagen van de bezoeken aan de regio's - Internationale conferentie Nutrihort in Gent - 16, 17 en 18.09.2013

Auteur: Crappé Sara/vrijdag 20 september 2013/Categorieën: Projecten, Vlaamse Overheid, VLM mestbank, BENCH, Thema, bemesting, teelttechniek, Water, Voorlichting, brochure, projectinfo, studiedag, symposium, Actueel, Brochure, Niet-leden

Op 16, 17 en 18 september 2013 hebben wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten zich tijdens Nutrihort in Gent gebogen over de uitdagingen voor een duurzaam nutriëntenbeheer in de tuinbouwsector. De uitdaging: een leefbare tuinbouw en een betere waterkwaliteit mogelijk maken.

Tijdens Nutrihort kwamen 150 wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten uit 17 landen samen op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

De belangrijkste vraag waarop de deelnemers een antwoord trachtten te vinden, was hoe teelt- en bemestingstechnieken in de gangbare en biologische groente- en sierteelt aangepast moeten worden om de (Europese) wettelijke doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit te halen. Tijdens de conferentie werden vanuit verschillende invalshoeken de laatste onderzoeksresultaten belicht.

Internationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming (pdf - 13Mb). Verslagen van de bezoeken aan de regio’s.

Meer info?
Sara Crappé

Print

Aantal keer bekeken (5823)/Commentaren (0)

Links

  • Verslagen van de bezoeken aan de regio's - NutrihortInternationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming (pdf - 13Mb). Verslagen van de bezoeken aan de regio’s.
  • Books of abstracts - NUTRIHORTKaroline D’Haene, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Danny Callens, Els Mechant, Georges Hofman, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. Book of Abstracts (pdf - 2.6Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 74 p. ISBN: 978-9040303456
  • Fact sheets - NutrihortFien Amery, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Tomas Van de Sande, Els Mechant, Sara De Bolle, Koen Willekens, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. September 16-18, 2013, Ghent. Fact sheets from the benchmark study on innovative techniques and strategies for reduction of nutrient losses in horticulture (pdf - 10Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 130 p. ISBN : 9
  • Proceedings - NutrihortKaroline D’Haene, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Danny Callens, Els Mechant, Georges Hofman, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. September 16-18, 2013, Ghent. Proceedings (pdf - 11.5Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 319 p. ISBN : 978-9040303463
  • Summary of the benchmark study on innovative techniques for sustainable nutrient management in horticulture and a European comparison of nutrient legislation in horticultureSamenvatting Benchmarktstudie in 4 stappen

x