X
GO

Actueel nieuws

Biorassen vroege teelt komkommer

Biorassen vroege teelt komkommer

Waardevolle biorassen beschikbaar voor vroege teelt komkommer

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/donderdag 7 januari 2016/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, komkommer_BIO, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Op vraag van de sector werd vroeg in het voorjaar een rassenproef komkommer biologische teelt aangelegd. Tijdens de vorige rassenproef komkommer in die periode in 2013 scoorde Toploader heel goed, wat op de praktijkbedrijven niet vastgesteld werd.

In deze proef werd bekeken of dit ras zijn goede resultaten kan bevestigen. Tevens werd het aanbod biozaad onder de loep genomen.

Tijdens de proef werd het stookregime aangepast omdat de planten te vegetatief groeiden. Dat de vruchten gedurende een periode niet snel genoeg van de plant kwamen, reflecteerde zich sterk in % marktbare productie.

 

Resultaten

De opbrengstgegevens rassen biokomkommer vroege teelt 2015

Tabel: De opbrengstgegevens biokomkommer vroege teelt 2015.


Gewas- en vruchtbeoordelingen biokomkommer vroege teelt 2015

Tabel: Gewas- en vruchtbeoordelingen biokomkommer vroege teelt 2015.


Bespreking
Tijdens de proef werd het stookregime aangepast omdat de planten te vegetatief groeiden. Dat de vruchten gedurende een periode niet snel genoeg van de plant kwamen, reflecteerde zich sterk in % marktbare productie.

Carambole (Rijk Zwaan) scoorde het best naar productie toe van alle rassen opgenomen in proef. Het gewas bleek echter witziektegevoelig waardoor de gewasgezondheid minder goed scoorde. De bladkleur was iets bleker dan gemiddeld. De vruchten waren tijdens de vruchtbeoordeling vrij goed houdbaar in vergelijking met de meeste andere rassen.

E23L.2216 (Vitalis) behaalde een gemiddeld tot goede productie. Het gewas was vrij open. Tijdens de gewas- en vruchtbeoordeling konden verder geen extremen meer opgemerkt worden.

El Toro (Van Den Berg Seeds): De opbrengst van El Toro was lager dan gemiddeld, zowel in # gram/m² als in #stuks/m². Dit ras vertoonde ook duidelijk een heel laag percentage marktbare vruchten omdat deze vaak te lang en te dun waren en duidelijk een flessenhals hadden. Dit alles maakte dat de gebruikswaardescore eveneens laag was. Ook de houdbaarheid was het laagste van alle rassen opgenomen in proef. Het gewas was gevoelig voor valse meeldauw; de bladkleur was mooi donker.

Proloog (Rijk Zwaan) scoorde gemiddeld tot goed qua opbrengst. Het percentage marktbare vruchten lag duidelijk hoger dan gemiddeld. Het vruchtgewicht was het hoogste, hoewel dit niet significant verschillend was van de andere rassen. Proloog had een gesloten gewas. Tijdens de vruchtbeoordeling scoorde hij over de ganse lijn iets beter dan gemiddeld.

Toploader (Vitalis) behaalde een productie die duidelijk lager lag dan gemiddeld. Ook het vruchtgewicht van dit ras toonde een negatieve trend. Binnen het segment van onvermarktbare vruchten was er veel geelverkleuring van de vruchten op te merken. Deels was dit te wijten aan het stookregime, maar dit gaf ook weer dat Toploader hier duidelijk gevoeliger aan is dan de andere rassen. Het gewas was vrij donker en stond er gezond bij. Opmerkelijk aan de vruchten was de typerende glans.


Besluit
De proef geeft aan dat Carambole (Rijk Zwaan) zeker voldoet, maar wel witziektegevoelig is. OokE23L.2216 (Vitalis) en Proloog (Rijk Zwaan) voldoen; de opbrengst is iets lager maar er is geen sprake van witziektegevoeligheid.

In deze proef voldoet El Toro (Van Den Berg Seeds) niet door de lage opbrengst en de ondermaatse vruchtkwaliteit.

Ook Toploader (Vitalis) blijkt in deze proef toch minder geschikt voor vroege teelt en bevestigt dus niet de resultaten van de rassenproef in 2013.

Print

Aantal keer bekeken (8791)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x