X
GO

Actueel nieuws

Energiezuinige glastuinbouw in Europa

Energiezuinige glastuinbouw in Europa

Verslag workshop & studiedag in het kader van het Interreg IVB North Sea Region project GreenGrowing - 23.102013

Auteur: Evert/woensdag 30 oktober 2013/Categorieën: Gangbare glasteelt, Energie, Projecten, Europa, Interreg IV, North Sea Region, GREGR, Thema, energie, Voorlichting, projectinfo, studiedag, Niet-leden

In het kader van het Interreg IVB North Sea Region project GreenGrowing organiseerden PCG en PCS op woensdag 23 oktober een studiedag die geheel in het teken stond van energiezuinige glastuinbouw in de Noordzee regio. De opzet van de studiedag was alle kennis uit verschillende deelnemende landen (België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) omtrent energiebesparing te bundelen en over te brengen naar onze regio.

Voorafgaand was er ook een tweedaagse workshop met presentaties en discussies over verschillende thema’s zoals belichting, klimaatsturing, nieuwe serreconstructies, warmteopslag en slimme netten. Op het einde werden zaken naar voor gebracht die volgens de experten-groep belangrijk zijn voor energiebesparing in de toekomst.

Op de studiedag, waarop ongeveer 90 geïnteresseerden aanwezig waren, kregen we een beeld van het onderzoek naar energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw in Duitsland, Denemarken, Noorwegen en België. Dr. Dirk Ludoph, van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Hannover, gaf een presentatie over het ZINEG project.

Dit is een project waarbij 4 experimentele serres werden gebouwd, twee voor potplanten en twee voor groenteteelt, waarbij een energiebesparing van 90 % werd vooropgesteld. Verder kregen we ook nog een overzicht van hoe de telers in Duitsland omgaan met energiebesparing. Dr. Michel Verheul van Bioforsk gaf ons een overzicht van de glastuinbouw en energiebesparende maatregelen in Noorwegen. De laatste buitenlandse spreker was Prof. Carl-Otto Ottosen van Aarhus University uit Denemarken. Hij gaf een samenvatting van de tweedaagse workshop die de studiedag voorafging.

Van zowel Duitsland, Noorwegen, Denemarken en België kwamen getuigenissen over hoe onderzoek in de glastuinbouw daar inspeelt op het energievraagstuk. Dirk Ludolph, (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Duitsland), gaf aan hoe Duitse glastelers omgaan met energiebesparing in bestaande glasbestanden en nieuwbouwprojecten.

Het gebruik van PCM’s, energiezuinige kasdekmaterialen en diverse aspecten uit het ZINEG-project kwamen daarbij aan bod. Michel Verheul (Bioforsk, Noorwegen) had het dan weer over het gebruik van LED’s in assimilatieverlichting, houtverbranding als alternatieve verwarmingsbron en warmtepompen voor het gebruik van laagwaardige warmte gecombineerd met ontvochtiging en koeling.

Tenslotte gaf Carl-Otto Ottosen (Aarhus University, Denemarken) een samenvatting van de brainstormsessie die de studiedag vooraf ging. Deze had tot doel een toekomstvisie te ontwikkelen voor onderzoek in de glastuinbouw (Noordzee-regio).

Volgende werkpunten kwamen uiteindelijk naar voren: energiezuinige klimaatregeling, innovatie in serreconstructie, toepassing van ICT en modellen in combinatie met gebruik van plantsensoren en de zoektocht naar cultivars met een lagere energiebehoefte. Tenslotte moeten onderzoeksresultaten sneller de teler kunnen bereiken zodat deze in praktijkcases worden omgezet.

Verslag workshop en studiedag 'Energiezuinige glastuinbouw in Europa'
Print

Aantal keer bekeken (6937)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x