X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas veldtoepassing 2014

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas veldtoepassing 2014

Bacteriofagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (XANTCA) in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB): bespuitingen in het veld

Auteur: PCG openluchtteam/maandag 15 december 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BEBA, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Beheersing van plantenziekten veroorzaakt door bacteriën is een frustrerende aangelegenheid. De mislukking is vooral het gevolg van de genetische diversiteit binnen een bepaalde bacteriesoort, het afwezig zijn van duurzame resistentie in planten, de snelle aangroei van bacteriecellen onder optimale omgevingscondities en het ontbreken van een bacteriedodende behandeling.

In het IWT project 100881 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei' - waarin voornamelijk Pseudomonas syringae pv. porri in prei en Xanthomonas campestris pv. campestris in kool bestudeerd worden - wordt onderzocht of bacteriofagen als innovatieve biologische gewasbescherming kunnen ingezet worden tegen deze bacterieziekten.

Bacteriofagen of kortweg fagen zijn kleine virussen, veilig voor de mens, die specifieke bacteriën infecteren. Ze gebruiken de replicatiemechanismen van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen. Op laboschaal werd de werkzaamheid van fagen duidelijk aangetoond.

Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van fagen als bladbehandeling in het veld te onderzoeken.

Objecten
Er lagen 4 objecten aan in deze proef: een onbehandeld object, een object die enkel geïnfecteerd werd met Xanthomonas campestris pv. campestris, een object die enkel de bladbehandelingen kreeg met fagen en een object die geïnfecteerd werd en behandeld werd met fagen.

Infectiemethode
Objecten 2 en 3 werden kunstmatig geïnfecteerd met Xanthomonas campestris pv. campestris (stam K12043). De bacteriële suspensie voor de infectie werd aangeleverd door Johan Van Vaerenbergh, bacterioloog bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) te Merelbeke, België. De suspensie had een dichtheid van 108 CFU/ml en werd aan 10 l/ha gespoten. De suspensie werd over de proef gespoten met een proefveldspuit onder lichte druk (1.5 bar) en met 1000 l/ha water. 0.01% Tween 20 werd toegevoegd als uitvloeier. Objecten 1 en 4 werden niet geïnfecteerd.

Behandelingsmethode
Objecten 1 en 3 werden behandeld met een faagcocktail (fagen Xcc1, XccA, XccC, XccD, XccF, XccG, XccH en XccI). Elke faag had een concentratie van 108 PFU/ml in de cocktail. De cocktail werd aan 20 l/ha gespoten. De suspensie werd over de proef verpoten met een proefveldspuit onder lichte druk (1.5 bar) en met 1000 l/ha water. 0,01%  Tween 20 werd toegevoegd als uitvloeier. De behandelingen gebeurden bij zwakke UV-straling (bewolkt weer, ’s avonds). Objecten 2 en 4 werden niet behandeld.

Beoordelingsmethode
Alle planten van de volledige plot werden beoordeeld. Bij lichte tot matige aantasting werd het aantal planten met symptomen van Xanthomonas campestris pv. campestris geteld. Zo kon het percentage aangetaste planten bepaald worden. Bij zwaardere aantasting werd eveneens het percentage aangetast bladoppervlakte bepaald. 
Ook gebeurde bij de laatste beoordeling een plotbeoordeling waar een score van 1 tot 9 werd gegeven: 1=veel aantasting, 9=geen aantasting.

Statistische analyse
Indien de waarden niet homogeen verdeeld waren, werd een transformatie uitgevoerd. Daarna gebeurde een variantie-analyse op de gemiddelden. Als hier significante verschillen (α=0.05) werden gevonden dan werd een post-hoc Tukey test uitgevoerd om de verschillen tussen de gemiddelden aan te tonen.

3.2 Validiteit van de resultaten
Er waren geen afwijkingen van meer dan 10% betreffende de hoeveelheid afgegeven proefproduct. De proef werd uitgevoerd volgens protocol beschrijving. De resultaten zijn geldig.

Bespreking
De kernvraag bij deze proef was: ‘Kunnen bacteriofagen, toegepast via bladbespuitingen in het veld, de aantasting door Xanthomonas campestris pv. campestris onderdrukken’? 

In deze proef kunnen we geen werkzaamheid vaststellen. Er werd gedurende de teelt geen enkele vorm van fytotoxiciteit waargenomen.

Resultaten
De resultaten van de beoordelingen 'aantasting Xanthomonas campestris pv. campestris' op 7/10/2014 en op 24/10/2014 kunnen geraadpleegd worden in bijhorend verslag.

Besluit
De kernvraag bij deze proef was: ‘Kunnen bacteriofagen, toegepast via bladbespuitingen in het veld, de aantasting door Xanthomonas campestris pv. campestris onderdrukken’? Uit deze proef besluiten we dat fagen de aantasting door Xcc niet kunnen verhinderen. Onder de gegeven omstandigheden lijken de behandelingen niet werkzaam te zijn.

De fagen werden 4 keer toegediend. Voor het beoordelen van de werkzaamheid werd het aantal aangetaste planten door Xanthomonas campestris pv. campestris geteld. Bij de latere beoordelingen werd ook het % aangetast bladoppervlak bepaald.

Volledig verslag Bacteriofagen tegen Xanthomonas in bloemkool bespuitingen in het veld 2014

Samenwerking
Deze proef ligt aan in het kader van het IWT project 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei'.

     

publicatiejaar2014
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (10559)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x