X
GO

Actueel nieuws

Kerstomaat waardige invulling in tunnel

Kerstomaat waardige invulling in tunnel

Kleine types tomaat rassenonderzoek koepel

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/vrijdag 2 mei 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Thema, rassen, Actueel, Niet-leden

Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd nagegaan welk kersttomaatras het meest geschikt is om te telen in koepel. Hierbij zijn niet enkel ziekte- en koude tolerantie belangrijk. De telers wilden tevens weten of het bij bepaalde rassen mogelijk is deze aan de plant 'te bewaren' tijdens het najaar, zonder dat deze barsten.

Vaak worden tunnelopstellingen ingezet om het seizoen te verlengen. Toch kan, voornamelijk in korte keten, de invulling van een zomerteelt met vruchtgroenten zeker ook interessant zijn.

De teelt van kerstomaatjes is in deze situatie zeker aangewezen omdat het teeltseizoen net iets langer is dan van andere types tomaat in tunnel.

Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd nagegaan welk ras het meest geschikt is om te telen in koepel. Hierbij zijn niet enkel ziekte- en koude tolerantie belangrijk. De telers wilden tevens weten of het bij bepaalde rassen mogelijk is deze aan de plant 'te bewaren' tijdens het najaar, zonder dat deze barsten.

De verschillende rassen, weergegeven in tabel 1, werden gezaaid op 22 april 2013. Er werd geopteerd om ongeënte planten te gebruiken daar de rotatie in koepel vaak ruim genoeg is, zodat de druk van wortelknobbelaaltjes en andere grondgebonden ziekten en plagen niet al te groot is. Op 5 juni 2013 werd er geplant in 4 herhalingen, dit op een afstand van 45 cm in de rij en 90 cm tussen de rij. De oogst startte op 5 augustus 2013.

Resultaten

Tabel 1: Vruchtbeoordeling kersttomaat tunnelteelt 2013

Tabel 1: Vruchtbeoordeling kersttomaat tunnelteelt

Besluit
Kleine types tomaat kunnen een waardevolle invulling zijn in koepel, zeker wanneer de focus ligt op afzet korte keten. Het hoofdprobleem waarmee de teelt te kampen heeft, is echte meeldauw. Ook valse meeldauw kan voorkomen naar het einde van de teelt toe, maar in deze proef was de druk eerder laag. De vruchten oogstklaar aan de plant laten hangen kan, maar rassenkeuze is dan uiterst belangrijk. Voor de teler zal de keuze van het ras grotendeels afhangen van welk type tomaat hij wenst en welke sortering er gewenst is.

Voor de kerstomaten komen Conchita (De Ruiter), eerder hoog vruchtgewicht, en Nun 09011 (Nunhems), gemiddeld vruchtgewicht, goed uit de proef.

Wanneer de opbrengst primeert, wordt echter vaak een beetje ingeboet in vruchtkleur. Bij de types pruimtomaat en San Marzano springt McDreamy (Vitalis) als geschikt ras uit de proef, onder andere door zijn hoge opbrengst. Zijn vruchtgewicht is echter ook hoog.

Delicacy (Sakata) scoort hier eveneens goed, zeker wanneer ook de echte meeldauwgevoeligheid mee in rekening wordt gebracht.

De rassen Garincha (Enza) en Tz 551 (Uniseeds) zijn enkel aan te raden als er naar smaak geteeld wordt, want de opbrengst en het aandeel klasse 1 is eerder beperkt.

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

    Dept. L & V

Print

Aantal keer bekeken (14751)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x