X
GO

Actueel nieuws

Prei Pseudomonas bespuiting op het veld 2014

Prei Pseudomonas bespuiting op het veld 2014

Bacteriofagen tegen Pseudomonas in prei: bespuitingen in het veld 2014

Auteur: Volckaert Anneleen/maandag 15 december 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BEBA, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van bacteriofagen als bladbehandeling in het veld tegen Pseudomonas syringae pv. porri in prei (Allium porrum / ALLPO) te onderzoeken.

 

 

Objecten

Object

Handelsnaam

Conc.

Actieve stof

Dosis per ha

Toep.code

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Faagcocktail

6*10^9

PFU/ml

PSPO fagen

10.00

l

BCDE

1

Tween 20

 

 

polysorbaat

0.10

l

BCDE

2

Bacteriesuspensie

10^8

CFU/ml

PSPO

10.00

l

A

2

Tween 20

polysorbaat

0.10

l

A

3

Bacteriesuspensie

10^8

CFU/ml

PSPO

10.00

l

A

3

Tween 20

 

 

polysorbaat

0.10

l

A

3

Faagcocktail

6*10^9

PFU/ml

PSPO fagen

10.00

l

BCDE

3

Tween 20

 

 

polysorbaat

0.10

l

BCDE

4

Onbehandeld

 

 

 

 

 

 


Bespreking
De kernvraag bij deze proef was: ‘Kunnen bacteriofagen, toegepast via bladbespuitingen in het veld, de aantasting door Pseudomonas syringae pv. porri onderdrukken’?

In het onbehandeld object (object 4) werden zieke planten waargenomen. Er was dus een natuurlijke druk van Pspo aanwezig in het veld. In het object dat enkel fagen kreeg (object 1) werden ook zieke planten waargenomen, cijfermatig meer dan in het onbehandeld object. Wellicht werden niet alle bacteriekolonies (de voedingsbron van fagen) verwijderd tijdens het productieproces van de faagcocktail waardoor ook bacteriën over het veld gespoten werden.

Er werden geen significante verschillen vastgesteld tussen object 2 (bacteriesuspensie) en object 3 (bacteriesuspensie + faagcocktail). Cijfermatig zien we wel dat er bij elke beoordeling minder zieke planten/plot geteld werden wanneer fagen toegepast werden na de bacteriële besmetting: bij de eerste beoordeling op 07/10/2014 waren er 41% minder aangetaste planten, bij de laatste beoordeling op 25/11/2014 nog 26%.

Er werd gedurende de teelt geen enkele vorm van fytotoxiciteit waargenomen. 

Besluit
Uit deze proef kunnen we besluiten dat er een trend is dat fagen, toegepast via bladbehandelingen in het veld, de aantasting door Pseudomonas kunnen doen dalen. Er is bijkomend onderzoek nodig om deze trend te bevestigen.

Volledig verslag Prei bacteriofagen tegen Pseudomonas in prei: bespuitingen in het veld 2014

Samenwerking
Deze proef ligt aan in het kader van het IWT project 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei'.

     

Beheersing van plantenziekten veroorzaakt door bacteriën is een frustrerende aangelegenheid. De mislukking is vooral het gevolg van de genetische diversiteit binnen een bepaalde bacteriesoort, het afwezig zijn van duurzame resistentie in planten, de snelle aangroei van bacteriecellen onder optimale omgevingscondities en het ontbreken van een bacteriedodende behandeling.

In het IWT project 100881 “Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei” - waarin voornamelijk Pseudomonas syringae pv. porri in prei en Xanthomonas campestris pv. campestris in kool bestudeerd worden - wordt onderzocht of bacteriofagen als innovatieve biologische gewasbescherming kunnen ingezet worden tegen deze bacterieziekten.

Bacteriofagen of kortweg fagen zijn kleine virussen, veilig voor de mens, die specifieke bacteriën infecteren. Ze gebruiken de replicatiemechanismen van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen. Op laboschaal werd de werkzaamheid van fagen duidelijk aangetoond. Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van fagen als bladbehandeling in het veld te onderzoeken.

 

Er lagen 4 objecten aan in deze proef: een onbehandeld object, een object die enkel geïnfecteerd werd met Pseudomonas syringae pv. porri, een object die enkel de bladbehandelingen kreeg met fagen en een object die geïnfecteerd werd en behandeld werd met fagen. De fagen werden 4 keer toegediend. Voor het beoordelen van de werkzaamheid werd het aantal aangetaste planten door Pseudomonas syringae pv. porri geteld. Bij de latere beoordelingen werd ook het % aangetast bladoppervlak bepaald.

Beheersing van plantenziekten veroorzaakt door bacteriën is een frustrerende aangelegenheid. De mislukking is vooral het gevolg van de genetische diversiteit binnen een bepaalde bacteriesoort, het afwezig zijn van duurzame resistentie in planten, de snelle aangroei van bacteriecellen onder optimale omgevingscondities en het ontbreken van een bacteriedodende behandeling.

In het IWT project 100881 “Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei” - waarin voornamelijk Pseudomonas syringae pv. porri in prei en Xanthomonas campestris pv. campestris in kool bestudeerd worden - wordt onderzocht of bacteriofagen als innovatieve biologische gewasbescherming kunnen ingezet worden tegen deze bacterieziekten.

Bacteriofagen of kortweg fagen zijn kleine virussen, veilig voor de mens, die specifieke bacteriën infecteren. Ze gebruiken de replicatiemechanismen van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen. Op laboschaal werd de werkzaamheid van fagen duidelijk aangetoond. Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van fagen als bladbehandeling in het veld te onderzoeken.

 

Er lagen 4 objecten aan in deze proef: een onbehandeld object, een object die enkel geïnfecteerd werd met Pseudomonas syringae pv. porri, een object die enkel de bladbehandelingen kreeg met fagen en een object die geïnfecteerd werd en behandeld werd met fagen. De fagen werden 4 keer toegediend. Voor het beoordelen van de werkzaamheid werd het aantal aangetaste planten door Pseudomonas syringae pv. porri geteld. Bij de latere beoordelingen werd ook het % aangetast bladoppervlak bepaald.

publicatiejaar2014
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Prei
Print

Aantal keer bekeken (5885)/Commentaren (0)

Links

x