GO

Nieuws

Irrigatie en bemesting in slateelt onder de loep

Irrigatie en bemesting in slateelt onder de loep

In het kader van het IWT-project REDUNG 'Reductie van de nitraatuitspoeling in de grondgebonden groenteteelt onder beschutting door beredeneerde watergift en bemesting'

Auteur: PCG glasteam/maandag 15 juni 2015/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Water_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), REDUNG, Actueel, Niet-leden

Voor het IWT-project REDUNG, dat als volledige titel 'Reductie van de nitraatuitspoeling in de grondgebonden groenteteelt onder beschutting door beredeneerde watergift en bemesting' heeft, werd een inventarisatie van de sector uitgevoerd.

Hiervoor werden 29 slabedrijven (serresla, grondteelt) verspreid over de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen geënquêteerd.

De enquête bevatte vragen rond bemesting en irrigatie. Enkele interessante resultaten worden hieronder weergegeven.

De meest gebruikte watersoort op de geënquêteerde bedrijven was regenwater (72%), al dan niet aangevuld met boorput-, leiding- of drainagewater tijdens de zomer, op 38% van de bedrijven werd uitsluitend boorputwater gebruikt.

Grafiek 1: Irrigatie in sla - Gebruikte watersoort

Grafiek 1: Irrigatie in sla - Gebruikte watersoort

Om water te geven aan de teelt vertrouwt 61% van de telers op de eigen ervaring en kennis van de teelt. 34% van de telers gebruikt aanvullend een grondboor om de vochttoestand van de bodem te controleren.

Grafiek 2: Irrigatie in sla - Beslissingsstrategie voor gietbeurt

Grafiek 2: Irrigatie in sla - Beslissingsstrategie voor gietbeurt

Sensoren en voorlichting zijn minder populair als het om sturen van de irrigatie van de teelt gaat. De meest populaire doppen waren de DAN brugloos doppen die bij 59% van de ondervraagde bedrijven gebruikt werden. Ook ketsdoppen en DAN doppen met brug komen regelmatig voor.

Grafiek 3: Irrigatie in slateelt - Soort doppen PCG

Grafiek 3: Irrigatie in sla - Soort doppen

Als reden om de serre door te spoelen werd door de meeste telers natmaken van de bodem of het aanpakken van ongelijke plekken opgegeven. Verzouting is ook een erg belangrijke reden, die door 23% van de telers werd aangegeven, hierbij moet rekening gehouden worden dat ook ongelijke plekken kunnen wijzen op verzouting.

Grafiek 4: Irrigatie in sla - Reden om door te spoelen

Grafiek 4: Irrigatie in sla - Reden om door te spoelen

De meeste telers laten zich bij de keuze voor een bepaalde meststof leiden door advies en prijs van de meststof.

Grafiek 5: Bemesting in sla - Keuzebepaling meststof

Grafiek 5: Bemesting in sla - Keuzebepaling meststof

Ook de samenstelling (zoutgehalte, sulfaatarm,…) van de meststof is niet onbelangrijk, hiermee wordt ook in het advies rekening gehouden, door minder verzoutende meststoffen aan te raden. Van de ondervraagde telers gaf 73% aan een bepaald advies te volgen voor het bemesten van de teelt, 27% van de ondervraagde telers volgden geen bepaald advies voor de bemesting.

Grafiek 6: Bemesting in sla - Aantal telers die bemesten op basis van advies

Grafiek 6: Bemesting in sla - Aantal telers die bemesten op basis van advies

 

Dank aan alle telers die meewerkten aan dit onderzoek.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Samenwerking

          

Print

Aantal keer bekeken (31513)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies