GO

Nieuws

Monitoring in de glastuinbouw

Monitoring in de glastuinbouw

Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding

Auteur: PCG bio beschutte teelt/vrijdag 3 april 2015/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, courgette_GG, aubergine_GG, komkommer_GG, paprika_GG, tomaat_GG, Bio_beschutte_teelt, algemeen_bioteelt_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, MOVR, Actueel, Niet-leden

Binnen het ADLO-project 'Monitoring in de glastuinbouw', dat net gestart is, willen we telers overtuigen van het belang van monitoringssystemen als basis voor een goede geïntegreerde gewasbescherming. Het efficiënt herkennen van ziekten en plagen en het correct interpreteren van deze waarnemingen, op regelmatige tijdstippen, is de sleutel tot een duurzame gewasbescherming met minimale kosten en kwaliteitsvolle planten. Door samen te werken, over de sectoren groenten en sierteelt heen, zal een vruchtbare kennisuitwisseling ontstaan.

 

Alvorens ook maar te kunnen denken aan een goede bestrijding, is het essentieel om te weten wat er in de serre aanwezig is. Door de grote diversiteit aan plagen en ziektes, met vaak vergelijkbare schadesymptomen, is het belangrijk om het probleem correct en in een vroeg stadium te identificeren. Het project heeft dan ook als doel om telers op te leiden in het op een eenvoudige manier herkennen en monitoren van de voor hen relevante plagen.

Figuur 1: Monitoring met een loep in de sierteelt.

Figuur 1: Monitoring met een loep in de sierteelt.

Binnen het project zal de telers getoond worden welk monitoringssysteem welke input vereist en welke informatie hiermee verworven kan worden. Hierbij is niet enkel de aan- of afwezigheid van plagen én nuttigen van belang, maar ook de densiteit, en vooral de verhouding nuttigen en plagen. Per type van teelt en bedrijf zal een laagdrempelig monitoringssysteem op maat van telers uitgewerkt worden. Het monitoren van de plagen en nuttigen zal gebeuren aan de hand van 'gridcharts'.

Het 'gridchart' principe bestaat erin dat elk bedrijf ingedeeld wordt in zones, die gekozen worden naargelang de plaagdruk in het verleden en gevoeligheid van het gewas. Binnen elke zone wordt vervolgens op regelmatige tijdstippen gemonitord. Afhankelijk van de aantallen en de verhouding plaag/nuttigen krijgt elke zone een kleurcode. De kleurcode toont de teler en zijn medewerkers op een vlotte manier waar extra aandacht en/of actie vereist is. De 'gridcharts' dienen als handvat voor het uitzetten en bijvoederen van natuurlijke vijanden, en de verdere bestrijdingsstrategie van de afdeling. 

Figuur 2: Voorbeeld van een gridchart

Figuur 2: Voorbeeld van een gridchart

Elk vakje stelt een telling van witte vlieg voor op een vangplaat in de teelt van tomaat.

Door de uitwisseling van informatie over de teelten heen, willen we de reeds bestaande kennis verder optimaliseren en overbrengen naar andere sectoren, rekening houdend met hun typische kenmerken. De uitgewerkte systemen die opgesteld zullen worden op demobedrijven en praktijkcentra, zullen een belangrijke bron aan inspiratie vormen voor de verschillende sectoren.

Monitoring in de glastuinbouw Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding

De opleidingen voor het herkennen van plagen én nuttigen zijn gericht naar medewerkers/bedrijfsleiders die specifiek instaan voor de opvolging en het uitzetten van natuurlijke bestrijding in vruchtgroenten. De cursus gaat telkens door van 13-15h.

Indien interesse, gelieve vóór 16 maart 2015 in te schrijven door de contactpersoon te verwittigen.
J. Audenaert (PCS)
E. Berckmoes (PSKW)
R. Moerkens (PCH)
PCG bio beschutte teelten

 

Meer info?

PCG bio beschutte teelten

 

In samenwerking met

   

 

Met de steun van

Print

Aantal keer bekeken (42092)/Commentaren (0)

Documenten

Links