X
GO

Actueel nieuws

Chinese kool rassen tunnel 2014

Chinese kool rassen tunnel 2014

Rassenproef Chinese kool onder koepel 2014

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/maandag 15 december 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Bladgewassen_BIO, chinese_kool_paksoi_BIO, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Chinese kool is geen makkelijke teelt. Vooral het oogstmoment is cruciaal. Bij te vroege oogst is het risico op te geringe kropvulling reëel. Wanneer echter te laat geoogst wordt, kan interne bruinverkleuring plaatsvinden waarbij de binnenste bladeren verdrogen of verrotten (rand).

Niet zo eenvoudig te detecteren en te elimineren daar dit bij het oogsten niet zichtbaar is en slechts na levering, door ontevreden klanten aan het licht komt.

Daarbij is Chinese kool een minder gekende groente, waardoor de eigenschappen van de rassen iets minder gekend zijn. Om die reden werd tijdens het voorjaar een rassenproef Chinese kool in tunnel aangelegd.

Rassen
CC 10682 (Sakata), Manoko (Bejo), Orient Surprise (Takii), Preduro F (Takii), SC3-510 (Sakata), WS 4304 F1 (Uniseeds), WS 4306 F1 (Uniseeds).

Bespreking
Het teeltverloop van deze proef ging niet zo vlot. Door het aanhouden van een iets minder optimale watergift tijdens de teelt (door het onverwacht vroege voorjaar), en gezien de klimaatomstandigheden, werden meer teeltproblemen opgemerkt, zoals rand.

CC 10682 (Sakata) behaalde een gemiddelde opbrengst. Het procentueel oogstbaar product lag eveneens rond het gemiddelde. De niet te oogsten kroppen waren voornamelijk te wijten aan rand. De kroppen hadden een vrij donkere kleur en vertoonden geen geelverkleuring en verbranding.

Manoko (Bejo) bracht duidelijk meer op dan de meeste andere rassen opgenomen in proef. De oogstbaarheid was een stuk hoger dan gemiddeld door de nagenoeg afwezigheid van rand. De opmerkelijk blekere kroppen scoorden iets minder dan gemiddeld voor wat betreft de overige kwaliteitsparameters, namelijk uniformiteit, geelverkleuring en verbranding.

Orient surprise (Takii): Dit ras scoorde over de ganse lijn zeer goed. Zowel in opbrengst als in oogstbaar aandeel behaalde dit ras de beste resultaten. Orient Surprise behaalde een positieve score voor rand, uniformiteit en geelverkleuring. De kroppen hadden een gemiddelde kleur en vertoonden slechts een lichte verbranding.

Preduro (Takii) scoorde over de ganse lijn gemiddeld. Er konden zowel tijdens de oogstbeoordeling, als bij de bak- en veldbeoordeling geen extremen opgemerkt worden.

SC3-510 (Sakata) behaalde een opbrengst die beduidend lager lag dan gemiddeld. Ook het procentuele aandeel oogstbaar product lag lager door de aanwezigheid van rand. De eerder donkere kroppen vertoonden zo goed als geen geelverkleuring en verbranding.

WS 4304 F1 (Uniseeds): De opbrengst van WS 4304 lag vrij dicht bij het gemiddelde. Rand was behoorlijk prominent aanwezig in de kroppen wat het oogstbaar aandeel deed dalen. Bij de overige parameters konden geen extremen opgemerkt worden. WS 4306 F1 (Uniseeds) behaalde duidelijk de laagste opbrengst. Deze negatieve trend zette zich door tijdens de beoordeling van rand en oogstbaar aandeel van de kroppen. De overige veld- en bakbeoordelingscriteria scoorden gemiddeld.

Besluit
Orient Surprise (Takii) komt duidelijk als beste ras uit de proef naar voor, dit gevolgd door Manoko (Bejo). SC3-510 (Sakata), WS 4304 (Uniseeds) en zeker WS 4306 (Uniseeds) voldoen minder door hun lagere opbrengst en hun grote aantasting van rand. Preduro (Takii) en CC 10682 (Sakata) scoren gemiddeld.

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Rassenproef Chinese kool onder koepel 2014
publicatiejaar2014
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Chinese kool/paksoi
Print

Aantal keer bekeken (13367)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x