X
GO

Actueel nieuws

Radijs rassen voorjaar (koepel) 2014

Radijs rassen voorjaar (koepel) 2014

Rassenproef radijs voorjaarsteelt in koepel 2014

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/maandag 15 december 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Andere_gewassen_BIO, radijs_BIO, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

In een tunnel wordt vaak een voorjaars- en najaarsteelt aangehouden, zeker wanneer via groothandel of veiling (lange keten) vermarkt wordt. Telers met directe verkoop verkiezen vaak één lange vruchtgroententeelt tijdens de zomer.

Toch zijn vele tuinders meer en meer aan het zoeken naar gewassen waarbij de twee teeltsystemen gecombineerd kunnen worden. Radijs is een mogelijkheid.

Radijsjes kunnen vroeg gezaaid worden en kunnen tijdig geoogst worden alvorens de vruchtgroenten de kas in horen te gaan. Aan de hand van een rassenproef radijs in tunnel tijdens het voorjaar willen we nagaan welk ras het meest geschikt is.

Bespreking
Celesta (Vitalis) behaalde een gemiddelde opbrengst met een mooie, vrij uniforme sortering, zonder al te veel extremen. De oogstbeoordeling tijdens de proef was niet significant verschillend van de andere rassen en algemeen goed. Zeker bij Celesta waren er geen noemenswaardige zaken op te merken. Het gewas groeide eerder gedrongen, waardoor het gewicht van het loof ook niet hoog lag. Het loof had een gemiddelde groene kleur.

Famox (Hild) scoorde het best qua opbrengst. De radijsjes hadden een iets grovere sortering. Zo was het aandeel radijsjes van 2,7-3,2 cm het hoogst bij dit ras. De kwaliteit, die werd vastgesteld tijdens de oogstbeoordeling, was algemeen goed. Tijdens de veld- en bakbeoordeling konden geen extremen opgemerkt worden. De houdbaarheid was iets beter dan gemiddeld.

Marike (Bingenheimer): De opbrengst en sortering van Marike was gemiddeld. Het aantal radijsjes beduidend minder dan gemiddeld. Er was een lichte trend dat de radijsjes iets sneller barsten, in vergelijking met sommige andere rassen opgenomen in proef. Tijdens de veldbeoordeling had het ras duidelijk het hoogste, en eerder bleek loof. Tijdens de bakbeoordeling konden verder geen extremen opgemerkt worden. De houdbaarheid van het loof was eerder positief.

Rockstar (Syngenta) behaalde een hogere opbrengst dan gemiddeld. Het aantal radijsjes/m² was bij dit ras het hoogst van alle rassen opgenomen in de proef. De radijsjes hadden eerder een iets lichtere sortering doordat er procentueel vrij veel geoogst werden met een diameter 1,7-2,2 cm. Tijdens de oogst kon enkel opgemerkt worden dat dit ras het meest gedrongen groeide. 

Rudi (Bingenheimer) scoorde het laagst in opbrengst (g/m²) en aantal radijsjes/m². De radijzen hadden nochtans een iets grovere sortering dan de overige rassen. Er was een licht negatieve trend op te merken tijdens de oogstbeoordeling (voornamelijk aandeel gebarsten), hoewel deze niet significant was ten opzichte van de andere rassen. Het gewas groeide vrij gedrongen en heterogeen. Zowel het groen, als de knollen vertoonde een licht negatieve trend naar bewaring.

Rudolf (Bejo) behaalde een gemiddelde opbrengst. Het aantal radijsjes/m² was iets hoger dan vele andere rassen opgenomen in proef. De radijsjes hadden een vrij fijne sortering. Het aandeel radijsjes met een diameter van 1,7-2,2 cm was het grootst bij dit ras. De kleur van het loof was duidelijk mooi donker. Het gewicht van het loof was beduidend hoger dan bij de andere rassen.

SGR0507 (Syngenta) vertoonde een licht positieve trend naar opbrengst en aantal stuks/m². De radijsjes hadden een vrij fijne sortering. Tijdens de oogst- en veldbeoordeling waren er geen negatieve aspecten op te merken. De radijsjes vertoonden een licht positieve trend naar bewaring toe. Het loofgewicht was iets minder dan gemiddeld.

Topsi (Hild) scoorde gemiddeld in opbrengst. Ook de sortering was fijn tot gemiddeld. Het ras vertoonde een licht negatieve trend wanneer het ging om rotte en gebarsten radijsjes. Tijdens de veldbeoordeling vertoonde het ras een grote uniformiteit; het loof was wel bleek en iets minder lang houdbaar dan gemiddeld. Uit de proef bleek dat alle rassen voldoen. Beste keuze voor de teelt van radijsjes in het vroege voorjaar in tunnel zijn de rassen 

Famox (Hild), met een iets grovere sortering, en Rockstar (Syngenta), met een iets fijnere sortering; beiden door hun hoge opbrengst.

Maar ook rassen waarvan biozaad beschikbaar is, zoals Celesta (Vitalis) en Rudolf (Bejo), voldoen zeker.

Rassen die iets minder goed uit de proef komen zijn Rudi (Bingenheimer) en eventueel ook Topsi (Hild).

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Rassenproef radijs voorjaarsteelt in koepel 2014

publicatiejaar2014
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Radijs
Print

Aantal keer bekeken (9442)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x