GO

Labo-analyses

Het PCG beschikt over een eigen laboratorium dat ter beschikking staat van eigen proeven en stalen van telers. In het laboratorium worden voornamelijk bodemanalyses uitgevoerd.

 

Erkenningen

BELAC-Accreditatie
Voor laboratoria is er een specifieke kwaliteitsnorm, de ISO 17025, vastgelegd. Deze norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten binnen het labo, zodat de kwaliteit van de analyses door middel van standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal kan gegarandeerd worden en dit van ontvangst tot en met de rapportering. PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VOOR GROENTETEELT OOST-VLAANDEREN (P.C.G.) vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 485-TEST.

Ons labo is geaccrediteerd voor de analyse van minerale stikstof en ontving daarvoor


Erkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Wij zijn door de VLM erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in kader van het mestdecreet.


Erkenning Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Wij zijn door LNE erkend voor het uitvoeren van officiële bodemanalyses in kader van GLB en randvoorwaarden.

 

Bodemanalyses

 • Pakket Randvoorwaarden GLB (MTR): Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (0-30 cm)
 • Pakket Bouwvooranalyse: %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (0-30 cm)
 • Pakket Minerale stikstof: NO3-N, NH4-N (keuze diepte)
 • Pakket Minerale stikstof + Randvoorwaarden GLB: NO3-N, NH4-N, Organisch koolstofgehalte, pH, textuur (keuze diepte)
 • Pakket Minerale stikstof + Bouwvooranalyse: NO3-N, NH4-N, %C, pH, textuur, P, K, Mg, Ca, Na (keuze diepte)
 • Pakket Nitraatresidu: NO3-N (0-90 cm)
 • Pakket fosfor: P-AL (0-30 cm)
 • Pakket fosfaatverzadigingsgraad: fosfaatbindend vermogen en Pox (0-90 cm)
 • Pakket Voorjaarsstaal derogatie: NO3-N, NH4-N, P-AL (keuze diepte)
 • Pakket pH (0-30 cm)
 • Pakket EC (0-30 cm)

Bij elke analyse kan ook bemestingsadvies aangevraagd worden.

 

Staalname

Door de klant
Het staal kan door u zelf genomen worden. Dit kan niet wanneer staalname door het labo wordt verplicht door bepaalde instanties (bijvoorbeeld overheid).

Om een correcte analyse te hebben, is het belangrijk dat het staal zo spoedig mogelijk wordt binnengebracht. In afwachting dient u het staal te bewaren in de koelkast bij maximum 4°C.

Hoe neemt u best een grondstaal?
 

Door erkend staalnemer
Neem hiervoor contact op met het laboratorium: Jana Van Steenkiste of vraag een staalname aan via labo[at]pcgroenteteelt.be.
 

Formulieren
Bij het binnenbrengen van stalen dient het staal vergezeld te zijn van het inlichtingsformulier grond
 

Meer info?
Jana Van Steenkiste

123movies