GO

Gemeenschappelijke Marktverordening (GMO - verordening 2200/96)

In uitvoering van het operationeel programma 2004 'Wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de producten' geven LAVA en REO de opdracht om onderzoek te verrichten naar: geïntegreerde productie, onderzoek naar consumentengedrag, marktgericht onderzoek, teeltadvies open lucht.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

     

 

Geïntegreerde productie: waarnemings- en waarschuwingssystemen (LAVA)

 • Waarnemingen en waarschuwingen in de preiteelt.
 • Waarnemingen en waarschuwingen in kolen (bloemkool en spruitkool).

Het project richt zich specifiek tot de telers van de vollegrondsgroenten prei, kolen. Milieubewuste technieken aangaande de bestrijding van vooral plagen in de vollegrondsgroenteteelt kregen in de eerste helft van de jaren 90 een belangrijke startimpuls via financiële middelen uit het programma 2078/92.

Tijdens dit zes jaar durende programma werden diverse waarschuwingssystemen in verschillende teelten uitgebouwd. De waarneming- en waarschuwingsystemen die van toepassing zijn op verse marktproducten, waaronder koolgewassen en prei, zijn sinds 1999 geïntegreerd in het GMO-onderzoeksprogramma van de veilingen, gecoördineerd door LAVA en in West- en Oost-Vlaanderen gefinancierd door de REO-veiling. Sinds 2014 draagt ook de verwerkende industrie en de Vlaamse Overheid bij aan de waarneming- en waarschuwingssystemen in vollegrondsgroenten.

Op waarnemingsvelden gelijkmatig verspreid over Vlaanderen worden op vaste tijdstippen door de proefcentra voor vollegrondsgroenten waarnemingen verricht. In West-Vlaanderen gebeuren deze waarnemingen door Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), in Oost-Vlaanderen door het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen). Het coördinerend proefcentrum centraliseert de gegevens, formuleert een advies en bezorgt dit aan de veiling. De veiling zelf bericht haar leden/producenten. Deze inspanningen kaderen perfect in het streven naar groenten geproduceerd volgens Global-Gap lastenboek.
 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Onderzoek naar consumentengedrag (LAVA)

 • Uitvoeren van smaakonderzoek in het kader van het segmentatieonderzoek tomaat en paprika (LAVA).
 • Begeleiding proeftuinen bij uitvoering smaakonderzoek tomaat.
 • Meten van het opgelostestofgehalte van tomaten en paprika's tijdens het smaakonderzoek.
 • Vulgariseren van de bekomen resultaten via artikels.

 

Meer info?

Jana Van Steenkiste

 

Marktgericht onderzoek (REO)

 • Voorbereiding project rondom groenten met minder residu.
 • Verwerking en koppeling gegevens van teelt en residu.
 • Enquêtering markt en consument.
 • Residu onderzoek prei.
 • Residu onderzoek koolgewassen.
 • Residu onderzoek bladgewassen.
   

Meer info?

Saskia Buysens

 

Teeltadvies open lucht (Green Diamond)

 • Begeleiding bedrijven.
   

Meer info?

Luc De Reycke