GO

Onderzoek kruiden

Het onderzoek binnen de kruidenteelt omvat een uitgebreid gamma aan teelten en teelttechnieken. Zowel keuken- en geneeskrachtige kruiden, bio en gangbaar, pot en volle grondteelt, serre en openlucht teelt, versmarkt en industrie zijn opgenomen binnen de werking. Aan de hand van demoproeven, rassenproeven, bemestingsproeven, gewasbeschermingsproeven en andere gaan we na hoe we de teelt van bepaalde kruiden kunnen optimaliseren. Niet enkel de teelt en teelttechniek wordt opgevolgd, maar ook afzet en verwerking worden binnen dit luik van onderzoek niet achterwege gelaten. Op die manier kunnen onder andere ook de kansen naar diversificatie van bepaalde bedrijven nagegaan worden.

Onafhankelijk rassenonderzoek gebeurt zowel voor verse markt (pot- en volle grondteelt) als voor industrieteelten, dit zowel bio als gangbaar. Binnen dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor kwaliteit, productie en houdbaarheid. Ook de gevoeligheid voor ziekten en plagen wordt in rekening gebracht. De focus van dit onderzoek ligt voornamelijk op klassieke keukenkruiden.

Gewasbeschermingsonderzoek in de teelt van kruiden is zeker niet onbelangrijk, voornamelijk voor de gangbare sector. Doordat we spreken van eerder kleine teelten, zijn er slechts weinig middelen erkend. Door onze GEP-proeven werken we mee aan uitbreiding van erkenningen. Deze proeven kunnen zowel open- als gesloten kennis zijn.

Binnen bemesting en teelttechniek wordt onderzoek gevoerd in functie van het behouden van kwaliteit, productie en bodemvruchtbaarheid; afgestemd op teeltsystemen waarmee telers vandaag de dag mee werken. Zeker bio kruiden in pot blijven een uitdaging. Bemesting, onkruidbeheersing en oogst zijn facetten die we vaak niet volledig kunnen scheiden van elkaar.

123movies