GO

Onderzoek bio beschutte teelt

Het onderzoek van de biologische glasgroenten richt zich zowel op vruchtgroenten in verwarmde kas, als blad- en andere gewassen in koepels. De thema’s rassenkeuze, onderstamonderzoek, bemesting en onkruidbeheersing komen aan bod, maar ook andere teelttechnische proeven staan op onze agenda. Als onderzoeksinfrastructuur hebben we zowel verwarmde kassen als koepels ter onze beschikking. In de verwarmde afdelingen wordt er semi gesloten geteeld aan de hand van specifieke apparatuur zoals ontvochtiginginstallatie, gasgestookte absorptiewarmtepompen en BEO-veld (boorgat-energie-opslag-systeem).

Rassenonderzoek is één van onze voornaamste activiteiten; dit zowel voor vruchtgroenten, bladgewassen als andere teelten. Hierbij komen hoofdzakelijk tomaat, paprika en komkommer aan bod in de verwarmde afdelingen. In de koepels ligt de focus eerder op bladgewassen. Niet alleen de teelt op het veld en de kwaliteit en bewaring na oogst wordt onder de loep genomen, maar ook de resistentie van de verschillende rassen is van uitermate belang.

Het thema onderstamonderzoek omvat een groot deel van het onderzoek in de verwarmde afdelingen. Doordat een rendabele intensieve stookteelt vaak bestaat uit enkel vruchtgroenten (tomaat, paprika, komkommer en eventueel aubergines) wordt er eerder een enge vruchtwisseling aangehouden, waardoor wortelknobbelaaltjes een veel voorkomend probleem is. Aan de hand van onderstamonderzoek zoeken we naar de meest resistente onderstammen die passen bij de ent.

Ons bemestingsonderzoek is uiteraard steeds gebonden aan grondteelt, daar dit verplicht is bij het telen van biologische groenten. We kijken uit naar alternatieve en innovatieve analysemethodes en trachten een optimale bemestingsstrategie uit te bouwen voor de verschillende teelten.