GO

Proeven privé & GEP

U, als bedrijf, kan beroep doen op het proefcentrum voor het aanleggen van proeven over een specifiek onderwerp dat u aanbelangt, zowel in de serre als in openluchtteelten. Dit kan gaan over het uittesten van nieuwe rassen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen (o.a. erkenning van nieuwe producten).
 

Voor de uitvoering van gewasbeschermingsproeven (efficiëntie en plantveiligheid) en smaakafwijkingsonderzoeken bezit het PCG sinds 2004 het GEP (Good Experimental Practices) erkenningsnummer 10SL. Proefbespuitingen worden uitgevoerd met een automatische proefveldspuit, met dit toestel kunnen we zeer efficiënt en correct te werk gaan.
 

De erkenning is geldig voor zowel teelten in open lucht als onder bescherming voor herbiciden, fungiciden, insecticiden/acariciden, nematiciden, groeiregulatoren en mollusciciden en voor de toepassingsmethoden bespuiten, vernevelen, microgranulaten, granulaten, behandelde zaaizaden, aangieten, schijfvernevelaar, zaaizaadbehandeling tijdens zaaien in potten.
 

We beschikken hiervoor over een aangepast spuitlokaal en spuitapparatuur (manueel zelfgedragen en automatisch zelfrijdend). Binnen het kwaliteitshandboek is er een duidelijke omschrijving van de toe te passen procedures voor het naleven van de veiligheidsregels, diverse beoordelingsmethoden, toepassingsmethoden, statistische analyse, registratiesysteem,… Van elke proef wordt een uitgebreid rapport opgesteld waarbij de absolute vertrouwelijkheid gerespecteerd wordt naar de klant toe.
 

Meer info?
Saskia Buysens

123movies