GO

Nieuws

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3

13/11/2023

Auteur: Lauwers Lore/maandag 13 november 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, bloemkool_OL, Prei_OL, knolselder_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, KNS2, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Benieuwd naar het verdere verloop van de proeven met bijbemestingen in de najaarsteelten knolselder, prei en bloemkool op Inagro, PCG en PSKW? Ga dan snel naar de website https://www.groentenadvies.be/efficient-bijbemesten! Hieronder wordt ook al een eerste update gegeven.

De hittegolf in augustus heeft er mee voor gezorgd dat de koolaanleg dit seizoen sneller verliep dan in de voorgaande jaren. Op 28 september hebben we een eerste maal de oogstklare bloemkolen gesneden in de bloemkoolproef van PCG. Op 3 oktober werden de resterende kolen gesneden. Het onbemeste stikstofobject heeft een slechtere gewaskwaliteit, iets gelere koolkleur, wat meer roodverkleuring, mindere bladmassa, bleker blad, geler blad en meer afstervende bladranden dan het KNS object en het aangepast KNS object. Maar in opbrengstcijfers en kwaliteit waren er enkel significante verschillen in de bloemkool B-kwaliteit. De bloemkolen hebben deze zomer goed kunnen genieten van de stikstof die vrijgesteld werd vanuit de bodem.

Na een startbemesting van 79 E N bij het planten van de knolselder werd na het nemen van een grondstaal op 11 weken na het planten enkel het KNS-object bijbemest met 54 E N. Het aangepaste KNS-object werd niet bijbemest omdat in dit object de mineralisatie hoger ingeschat wordt en er een later bijbemestingstijdstip voorzien wordt. 16 weken na het planten werd vervolgens nog een staalname uitgevoerd en hier werd enkel het aangepaste KNS object bijbemest met 61 E N. Beide objecten hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid stikstof gekregen. Het KNS-object (klassieke bijbemesting) heeft in totaal 133 E N gekregen en het aangepaste KNS-object heeft in totaal 140 E N gekregen. Ondertussen worden ook nog grond- en gewasstaalnames genomen tijdens de teelt om een zicht te krijgen op de bodemvoorraad en de stikstofopname van deze late groenteteelt. Binnen een goeie maand zal de knolselder geoogst worden. Aan de hand van de staalnames en de oogst, zullen we kunnen zien of er al dan niet verschillen zijn in bodemvoorraad, stikstofopname, kwaliteit en opbrengst tussen de verschillende objecten.

Na een kleine startbemesting van 27 E N werd op 8 september de eerste bijbemesting voor de preiproef van PSKW uitgevoerd. Voor het object KNS werd 132 E N toegediend. In het aangepaste KNS object werd de dosis verlaagd tot 76 E N. Op 5 oktober namen we de eerste gewasstalen waarop we de stikstofinhoud gaan meten. Dit vormt het eerste punt van de opnamecurve. We namen gelijktijdig grondstalen om te bekijken of we voor het aangepaste KNS object nog een bemesting moeten toedienen. Het resultaat: met een bodemvoorraad van 160 E N-min in de 0-60 cm is er geen extra bijbemesting nodig.

Wil je meer weten? Eén adres: https://www.groentenadvies.be/efficient-bijbemesten !

 

Het KNS 2.0 team.

 

Meer info?

Lore Lauwers

 

Samenwerking

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 - Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wordt uitgevoerd door PCG, PSKW en Inagro en loopt van 1 maart 2023 t.e.m. 28 februari 2025 met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

       

Print

Aantal keer bekeken (384)/Commentaren (0)

Links