GO

Nieuws

Ondanks nat seizoen toch verschillen tussen irrigatiestrategieën bataat

Ondanks nat seizoen toch verschillen tussen irrigatiestrategieën bataat

Actueel nieuws bataat 13/11/2023

Auteur: Waverijn Anne/maandag 13 november 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), MAXBAT, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Dit jaar lag een verkennende proef aan om te onderzoeken wat de invloed is van irrigatiestrategie op de opbrengst. Beregening gebeurde met druppelirrigatie, de volgende strategieën werden vergeleken:

 

 

  1. Beperkte watergift – 24 l/m²
  2. Irrigatie volgens advisering van de bodemwaterbalans – 28 l/m²
  3. Irrigatie volgens eigen gevoel – 42 l/m²

Bij de beperkte watergift werd enkel water gegeven aan het begin van de teelt, 24 l/m² in totaal. Bij het tweede object, advisering van de bodemwaterbalans, werd gekeken naar het vochtgehalte, gemeten door een bodemvochtsensor. Wanneer het bodemvochtgehalte (blauwe lijn in figuur) zakt richting de interventiedrempel (rode lijn), moet er beregend worden. Zoals zichtbaar in de figuur, bleef het bodemvochtgehalte altijd boven de interventiedrempel. Vlak na plant is er beregend (oranje balkjes) om ervoor te zorgen dat de planten zouden aanslaan, ondanks dat er toen nog voldoende vocht in de grond zat.

Bodemwaterbalans in bataat. Er werd 28 l/m² geïrrigeerd over het ganse seizoen.

Figuur: Bodemwaterbalans in bataat. Er werd 28 l/m² geïrrigeerd over het ganse seizoen.

 

Het object 'beregening volgens eigen gevoel' werd op basis van ervaring beregend, waarbij in totaal 42 l/m² werd gegeven. Het verschil werd in de eerste helft van de teelt gemaakt, tot 20/07 zagen we dan ook duidelijke verschillen in het vochtgehalte. Hoe meer irrigatie, hoe hoger het vochtgehalte. Daarna viel er veel regen en verdwenen de verschillen in vochtgehaltes. De uiteindelijke opbrengst was het hoogst voor beregenen volgens de bodemwaterbalans, met een brutogewicht van 77 ton per hectare. Daarna volgde de beperkte watergift met 73 ton per hectare. Beregenen volgens eigen gevoel had de laagste opbrengst, namelijk 72 ton per hectare. Dit was significant lager dan beregenen volgens de bodemwaterbalans. Mogelijks is er volgens eigen gevoel toch teveel geïrrigeerd. In buitenlands onderzoek is namelijk aangetoond dat teveel irrigatie bij bataat resulteert in lagere opbrengsten.

In 2024 zal dit onderzoek verder gezet en verdiept worden. We zullen onderzoeken hoeveel water een teelt van bataat gemiddeld nodig heeft, en op welke momenten het water beschikbaar moet zijn. Ook zal worden nagegaan wat de invloed is van de grootte van de watergiften. Zo kan de optimale irrigatiestrategie in bataat bepaald worden.

 

Meer info?

Anne Waverijn
Annelien Tack

 

Samenwerking

VLAIO LA-traject 'Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Europese Unie.

      

Print

Aantal keer bekeken (412)/Commentaren (0)

Links