GO

Nieuws

Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee?

Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee?

Auteur: Heyman Lisa/maandag 4 september 2023/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, courgette_GG, aubergine_GG, komkommer_GG, paprika_GG, tomaat_GG, Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, aubergine_BIO, courgette_BIO, komkommer_BIO, paprika_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Andere, VIRTAB, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

De komende weken organiseren we een bemonsteringsronde om een beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België. Momenteel is er te weinig gekend over zijn verspreiding in België om in te schatten hoe belangrijk deze opkomende plaag is voor onze teelten. In onze bemonsteringsronde gaan we langs op serrebedrijven met vruchtgroenten en controleren we een aantal vangplaten op de aanwezigheid van Bemisia. Als we Bemisia aantreffen, wordt er nagegaan om welk type Bemisia het gaat.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij in onze bemonsteringsronde. Daarom lanceren we deze oproep: Indien u vruchtgroenten in serre teelt en we op uw bedrijf ook een aantal vangplaten mogen komen ophangen, mag u contact opnemen met Lisa Heyman. Indien u wel graag wilt deelnemen, maar de platen liever zelf ophangt, dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval komen wij langs om u een pakje vangplaten te bezorgen en komen we ze nadien terug op te halen.

Natuurlijk mag u ons ook buiten de bemonsteringsperiode steeds contacteren als u Bemisia in uw teelt aantreft.

 

Meer info?

Lisa Heyman

 

Samenwerking

Project RF 22/6355 met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

    

Print

Aantal keer bekeken (144)/Commentaren (0)

Tags: plagen

Links

123movies