GO

Nieuws

Veel interesse voor het proefveldbezoek bataat!

Veel interesse voor het proefveldbezoek bataat!

Actueel nieuws bataat 4/09/2023

Auteur: Tack Annelien/maandag 4 september 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), MAXBAT, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Op donderdag 31 augustus werd op PCG het proefveldbezoek bataat georganiseerd. De interesse in het onderzoek blijft duidelijk groot en het jaarlijkse proefveldbezoek bataat staat ondertussen op heel wat bedrijven met stip in de agenda genoteerd. We mochten dit jaar een 60-tal deelnemers verwelkomen uit de volledige agro-voedingsketen.

Tijdens het proefveldbezoek werd bijzondere aandacht besteed aan de weggroei van de voornaamste rassen bataat (Orleans, Bellevue, Beauregard) en de invloed van planttijdstip en het al dan niet bewaren van het plantmateriaal alvorens uit te planten in het veld. Bij voorkeur gaan de planten zo snel mogelijk na aankomst op het bedrijf de grond in (binnen de 24u), maar in praktijk weten we dat dit lang niet altijd haalbaar is. Wanneer erg grote hoeveelheden moeten geplant worden of de omstandigheden voor planten nog niet goed zijn, zijn we genoodzaakt (een deel van) het plantmateriaal enige tijd te bewaren. Op vraag van de sector werden dan ook enkele verschillende bewaarstrategieën meegenomen in de proef. De gewasbeoordelingen in het veld geven niet altijd éénduidige resultaten, maar bewaren bij 8 °C lijkt op dit moment minder goed dan bewaren bij 12 °C. Voor alle drie de rassen resulteerde de bewaring bij 8 °C in 2 à 3 % meer wegval en een iets tragere en minder uniforme weggroei. De planten in water bewaren blijkt niet altijd een beter resultaat op te leveren t.o.v. het bewaren van de planten plat in de kist. In water bewaard zien we ook wat meer rotte bladeren optreden aan de planten. Echter, wanneer er sprake is van erg harde omstandigheden (felle zon, veel wind) bij planten, blijkt dat de waterreserve van de plant snel uitgeput geraakt en veel wegval optreedt. Onder die omstandigheden zien we wel een duidelijke meerwaarde van het bewaren van de slips in water.

Voor irrigatieonderzoek was het dit seizoen niet het meest ideale seizoen. Aangezien we redelijk wat neerslag gekregen hebben, bleef het bodemvochtgehalte vrij goed op peil en moest er volgens het irrigatiemodel (dat gevoed wordt door metingen van bodemvochtsensoren en bodemvochtstalen) nog niet vaak beregend worden. Volgens eigen aanvoelen werd toch al een paar keer extra beregend. We zijn benieuwd of we de kleine verschillen in watergift zullen zien in de uiteindelijke opbrengst.

Niet alleen de behoefte aan water maar ook de behoefte aan nutriënten vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Dit seizoen werden trappenproeven aangelegd om de kalium- en stikstofbehoefte van de plant te bepalen en de invloed op de opbrengst te evalueren. Aan de hand van bodemstalen en gewasanalyses wordt enerzijds de nutriëntenopname van de plant bepaald en kunnen we anderzijds bekijken hoeveel nutriënten er achterblijven in de bodem. Op dit moment zien we in de kaliumproef nog erg weinig verschillen. De uiteindelijke oogst zal moeten afgewacht worden. In de stikstofproef konden we reeds wat verschillen zien in het veld. Hogere stikstofgiften leiden tot een iets uniformer en groener gewas met hoger gewasvolume. Ondergronds zijn de verschillen nog erg beperkt. De opbrengstresultaten bij oogst beloven alvast interessant te worden.

Het proefveldbezoek werd zoals aangekondigd afgesloten met een plantdemo. Verdeler ‘Nanne Kooiman Mechanisatie’ kwam samen met de fabrikant ‘MHTechSolutions’ de nieuwe en verbeterde plantmachine voor slips voorstellen en demonstreren. De plantmachine is momenteel verkrijgbaar in 2-rijige en 4-rijige uitvoering. Met een 4-rijige machine kunnen tot 60.000 planten per dag (8u) geplant worden met 6 personen (4 planters en 2 helpers om planten aan te geven en planten te corrigeren). De machine kost 67.500 euro. Als extra opties kunnen nog een huif en watergeefsysteem toegevoegd worden waarmee er per plant een ingestelde dosis water kan meegegeven worden.

 

Verbeterde plantmachine  voor slips: Verdeler ‘Nanne Kooiman Mechanisatie’, fabrikant ‘MHTechSolutions'.

Foto: Verbeterde plantmachine voor slips: Verdeler ‘Nanne Kooiman Mechanisatie’, fabrikant ‘MHTechSolutions'.

 

De tussentijdse resultaten kan je terugvinden in de bezoekersgids.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Samenwerking

De proeven van bataat liggen aan in het kader van de LA-trajecten ‘MAXBAT: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat’ en ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ met steun van VLAIO en de Europese Unie

      

Print

Aantal keer bekeken (166)/Commentaren (0)

Links

123movies