GO

Nieuws

Plantmateriaal bataat bewaren voor planten

Plantmateriaal bataat bewaren voor planten

Actueel nieuws bataat 24/07/2023

Auteur: Tack Annelien/maandag 24 juli 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), MAXBAT, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Om meer gegevens te verzamelen over het ideale plant- en oogsttijdstip van de voornaamste rassen bataat en de belangrijkste parameters voor een geslaagde teelt, werd voor 2023 voorzien om de rassen Orleans, Bellevue en Beauregard op PCG aan te planten op 3 verschillende planttijdstippen in week 20, 21 en 22.

 

1e planttijdstip

De eerste levering bataat slips kwam dit jaar toe op PCG op 17 mei. Op dat moment was het echter nog te nat om de ruggen te trekken. Het plantmateriaal werd op verschillende manieren in bewaring gestoken om de invloed van de bewaaromstandigheden van het plantmateriaal op de weggroei en uiteindelijk ook de opbrengst te evalueren in het veld. Drie bewaarmethodes werden vergeleken voor de slips: plat in de kist bewaren bij 12 °C, rechtop bewaren in een bodem water bij 12 °C en rechtop bewaren in een bodem water bij 8 °C en dit gedurende 6 dagen.

Bewaren bij 8 °C lijkt op dit moment minder goed dan bewaren bij 12 °C. Voor de drie rassen resulteerde de bewaring bij 8 °C in 2 à 3 % meer wegval en een iets tragere en minder uniforme weggroei. Vooral bij Beauregard zien we een duidelijk verschil in gewasontwikkeling. Bij Orleans en Bellevue is het verschil erg beperkt.

Het bewaren van de slips rechtop in een bodem water resulteerde niet in kwalitatievere planten bij uitplanten (23 mei) ten opzichte van plat in de kist bewaren. Omwille van de vochtigere omstandigheden zagen we meer planten met rotte blaadjes. Bij de planten plat in de kist bewaard trad weinig tot geen rot op. De kist werd bij bewaren afgedekt met vliesdoek om uitdroging van de planten tegen te gaan. De planten waren nog steeds vrij stevig bij uitplanten.

In het veld zien we geen éénduidige resultaten. Bij Orleans zien we een zelfde gewasontwikkeling in beide situaties, plat of rechtop bewaard in een bodem water. Bellevue leek dan weer wel baat te hebben bij het rechtop bewaren in water. Daar zien we op dit moment een iets volumineuzer en uniformer gewas. Bij Beauregard zien we een vergelijkbare of iets betere weggroei bij bewaring rechtop in water, maar wel een hoger percentage wegval. Op het eerste zicht lijkt het bewaren in water niet voldoende meerwaarde te brengen om de arbeid om dit te verwezenlijken te compenseren. Bij oogst zal ook de opbrengst voor de verschillende bewaarstrategieën bekeken worden om hierover uitsluitsel te kunnen geven.

 

2e planttijdstip

Op 23 mei werden de drie rassen ook uitgeplant met vers geleverd plantmateriaal. Het verse plantmateriaal groeide duidelijk vlotter weg. De wegval bleef beperkt tot slechts 2 % voor Bellevue en Beauregard en 6 % voor Orleans. Een deel van het plantmateriaal werd opnieuw bewaard bij 12 °C (de helft plat in de kist en de helft rechtop in water) en dit gedurende 8 dagen om uit te planten op 31 mei. We zagen weinig verschil in weggroei tussen de 2 bewaarstrategieën. Het in bewaring gehouden plantmateriaal van Bellevue presteerde goed: er vielen amper meer planten weg dan bij het vers uitgeplante plantmateriaal. De wegval nam echter wel aanzienlijk toe met 7 á 12 % voor Orleans (resp. plat in de kist bewaard en rechtop in water bewaard). Bij Beauregard leidde de bewaring zelfs tot 21 % wegval. We kunnen hieruit besluiten dat niet alle rassen even vlot bewaren. Veel hangt ook af van de kwaliteit van het plantmateriaal bij levering.

 

3e planttijdstip

Ook op 31 mei werd terug vers materiaal uitgeplant en werd een deel van het plantmateriaal bewaard bij 12 °C (de helft plat in de kist en de helft rechtop in water) ditmaal gedurende 6 dagen om uit te planten op 6 juni. Op 31 mei waren de omstandigheden bij planten een stuk warmer en droger. Bij het verse plantmateriaal zagen we uiteindelijk wegval van 4 % voor Bellevue, 9 % voor Orleans en 11 % voor Beauregard. In tegenstelling tot de vorige twee planttijdstippen, zagen we hier wel een groot verschil in wegval tussen de twee bewaarstrategieën. Bij bewaring rechtop in water gedurende 6 dagen zagen we bij Bellevue geen wegval, liep de wegval voor Orleans op tot 14 % en voor Beauregard tot 18 %. Bij bewaring plat in de kist zagen we ditmaal veel meer wegval, voor Bellevue bedroeg deze 11 %, voor Orleans 39 % en voor Beauregard 34 %. Bij eerder droge en warme plantomstandigheden zagen we dat het plantmateriaal wel baat had bij het opnemen van wat extra water voor een vlottere weggroei en de wegval zo veel beperkter bleef.

 

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Samenwerking

VLAIO LA-traject 'Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Europese Unie.

      

Print

Aantal keer bekeken (657)/Commentaren (0)

Links