GO

Nieuws

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Auteur: Tack Annelien/dinsdag 27 juni 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen_OL, spinazie_OL, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, bloemkool_OL, Prei_OL, Uien_ajuin_OL, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, RASCOM, TETEG, VLAIO (ex IWT), MIMAG, PEIL, KOVL, MAXBAT, TRIPS, DRIP, Actueel, Brochure, Niet-leden

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

 

 

 

 

 

Inhoudstabel

1.    Rassenproef prei zomerteelt
2.    Rassenproef prei vroege herfst
3.    Rassenproef prei winterteelt versmarkt
4.    Rassenproef prei late winterteelt
5.    Ziekte en tripsgevoeligheid rassen prei
6.    Rassenevaluatie - invuldocument prei
7.    Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij prei
8.    Evaluatie van herbicidenschema’s in prei
9.    Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen in preiteelt
10.    Vergelijkende rassenproef zaaiuien
11.    Effect van subirrigatie in haver
12.    Evaluatie middelen tegen trips in uien
13.    Geïntegreerde tripsbestrijding in uien
14.    Chemische en mechanische onkruidbestrijding in uien
15.    Demonstratie mechanische onkruidbestrijding in biologische uien
16.    Inzet van natuurlijke vijanden tegen trips op zaaibed prei
17.    Najaarsbewerkingen bij inzaai groenbedekker ifv bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar
18.    Chemische en mechanische onkruidbestrijding in spinazie
19.    Biologische bestrijding van koolvlieg: op zoek naar een duurzame beheersingsstrategie
20.    Biologische bestrijding van koolvlieg: optimalisatie toepassing entomopathogene nematoden
21.    Evaluatie van fytodripbehandeling tegen koolvlieg in 1ste vrucht bloemkool
22.    Waterportaal

 

Lees hier de volledige Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

 

Meer info?

Annelien Tack
Jonas Bodyn
Lore Lauwers

 

Samenwerking

Vele proeven komen tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Voorlichting. Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.

 

De proeven ‘Rassenproef prei vroege herfst’ en ‘Najaarsbewerkingen bij inzaai groenbedekker i.f.v. bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar’ worden aangelegd in het kader van het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’. Dit project kadert in het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de ‘Blue Deal’

 

Het enquêteformulier beoordeling prei kadert binnen de operationele groep ‘Rassenevaluatie door de community’ i.f.v. het Care4Growing platform.

 

De proef ‘Verfijning van druppelirrigatie strategie in prei’ ligt aan in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Datagedreven regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’.
De koolvliegproeven rond biologische bestrijding liggen aan in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Duurzame beheersing van koolvlieg’.
De tripsproeven in uien en prei liggen aan in het kader van het VLAIO LA-traject ‘IPMTrips: geïntegreerde beheersing van de bladtrips (Thrips tabaci) in openluchtgroenten’.
De proef ‘Effect van subirrigatie in haver’ ligt aan in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen’.
De proef ‘Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen in preiteelt’ ligt aan in het kader van het VLAIO LA-traject ‘MiNiMax: Mineralisatie van stikstof uit bodemorganische stof maximaal benutten’

De proeven rond fytodripbehandeling bij bloemkolen liggen aan in het kader van ‘Waarnemingen en waarschuwingen in vollegrondsgroenten’.
De proef ‘Chemische en mechanische onkruidbestrijding in spinazie’ ligt aan met de steun van Ingro. De proef ‘Evaluatie van herbicidenschema’s in prei’ ligt aan met de steun van Greendiamond en de kwaliteits- en houdbaarheidsmetingen en ziektegevoeligheid in de rassenproeven prei worden mee ondersteund door Veiling REO

   

Image

Print

Aantal keer bekeken (940)/Commentaren (0)

Documenten