GO

Nieuws

Nieuwe proefverslagen 2022

Nieuwe proefverslagen 2022

Auteur: PCG team/vrijdag 1 september 2023/Categorieën: Actueel, Niet-leden

Direct raadpleegbaar door de leden via een klik op de titel van het rapport.

 

 

 

Week 37

Openluchtteelten

Bloemkool
Bestrijding van koolvlieg in bloemkool 2022

 

Week 35

Openluchtteelten

Prei
Evaluatie van herbiciden in prei 2022
Demonstratie gebruik roestmodel in prei 2022
Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij prei 2022

 

Glasteelten

Kropsla
Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (1) 2022
Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (2) 2022
Het effect van biofumigatie en -solarisatie voor de bestrijding van zwartrot op een volgteelt kropsla 2022
Het effect van biosolarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum op een volgteelt sla 2022
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (1) 2022
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (2) 2022
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (3) 2022
Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (1) 2022
Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (2) 2022

 

Week 33

Openluchtteelten

Prei
Rassenproef late winterteelt versmarkt prei 2021
Vergelijking invloed beregeningsmethoden op tripsbestrijding in prei 2021
Bloemenstrook als onderdeel van IPM strategie tegen trips in prei 2021

Andere
Stikstofvrijstelling groenbedekkers in eerste vrucht bloemkool 2020
Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie bonen - bloemkool 2021
Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie winterprei 2021
Stikstofvrijstelling uit groenbedekkers na vernietiging op twee tijdstippen in spinazie 2021

 

Glasteelten

Andere
Het effect van vruchtafwisseling met groene selder, paksoi en knolvenkel op het Fusarium oxysporum fysio 4 gehalte in de bodem (1) 2022
Het effect van vruchtafwisseling met groene selder, paksoi en knolvenkel op het Fusarium oxysporum fysio 4 gehalte in de bodem (2) 2022
Increased drought resilience of crops by soil amendments/good soil practices 2022 - Het effect van bodemadditieven op de droogtestress in groene selder 2022
Praktijkopvolging management groenbedekkers vernietigingsmethode 2021
Praktijkcase nietkerende grondbewerking vernietiging groenbedekker op zaaibed 2021

 

Week 32

Openluchtteelten

Prei
Rassenproef late herfstteelt versmarkt prei 2021
Rassenproef winterteelt versmarkt prei 2021

Kruiden
Screening middelen met werking tegen valse meeldauw in basilicum
Onkruidbestrijding in peterselie 2022

Bio beschutte teelten

Kruiden
Teelttechnieken in gember 2022
Bewaringsproef gember 2022
Invloed van bemesting en micro-organismen op het curcuminegehalte van kurkuma 2022
Rassenproef kurkuma in tunnelteelt 2022

Glasteelten

Kruiden
Proof-of-concept aeroponics teelt van kurkuma 2022

Veldsla
Het effect van plaatstomen in combinatie met BB005 (trichoderma, wp) of Trianum P (1,5*10e8 cfu/g trichoderma, gr) op de teelt van veldsla (2) 2022
Het effect van plaatstomen in combinatie met BB005 (trichoderma, wp) of Trianum P (1,5*10e8 cfu/g trichoderma, gr) op de teelt van veldsla (3) 2022

 

Week 31

Openluchtteelten

Uien
Bestrijding van valse meeldauw in uien volgens FRAC-adviesrichtlijnen 2022
Invloed van bodembedekking en hulpstoffen op het watervasthoudend vermogen van de bodem in uienteelt 2022
Verfijning van de druppelirrigatiestrategie in ui 2022

Bloemkool
Stikstofbemesting tweede vrucht bloemkool 2020

Prei
Rassenproef vroege herfstteelt versmarkt prei 2022
Stikstoftrappenproef in prei 2020

Yacon
Evaluatie van rassen en teelttechniek in yacon: invloed van folie en watergift 2022

 

Week 24

Openluchtteelten

Uien
Evaluatie van bankerplants (phacelia) bij tripsbestrijding in uien 2021
Evaluatie van spuitschema's voor de bestrijding van trips in uien 2022

Bataat
Demonstratieve proef bataat: kwaliteit plantmateriaal, terugsnoeien loof, diverse oogsttijdstippen 2022

 

Week 23

Bio beschutte teelten

Bladgewassen
Intercropping met santoline en alyssum als bestrijding van bladluis in sla 2022

Kruiden
Rassenevaluatie van gember in verwarmde serre 2022

Tomaat
Mogelijkheden van groenbemesters in verwarmde serre 2022

Smaak

Consumentenonderzoek tomaat belichte teelt 2022
Consumentenonderzoek tomaat 2022

Algemeen

Administratief jaarverslag - Werking van het PCG 2022
Jaarplan PCG 2023

Openluchtteelten

Ajuin
Demo druppelirrigatie uien op proefplatform Aalter 2020

 

Week 22

Glasteelten

Bladgewassen
Rasgevoeligheid voor menginfectie Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 en fysio 4 in kropsla en alternatieve sla 2022

Kruiden
Hydroponics teelt van gember 2022

Veldsla
Het effect van plaatstomen in combinatie met BB005 (trichoderma, wp) of Trianum P (1,5*10e8 cfu/g trichoderma, gr) op de teelt van veldsla (1) 2022

Andere
Het effect van biosolarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum 2022

Bio beschutte teelten

Aubergine
Validatie van beloftevolle auberginerassen op praktijkbedrijven met een Verticillium besmetting 2022

 

Week 21

Openluchtteelten

Ajuin
Onkruidbestrijding in uien zonder Xinca (385g/l bromoxynil, sc) 2022

Bataat
Demonstratieve rassenproef bataat met aandacht voor invloed van watergift en startfosfor 2022

Bloemkool
Biologische beheersing van koolvlieg in bloemkool 1ste vrucht 2022

Prei
Prei rassenproef zomerteelt voor de versmarkt 2022

Wortel
Invloed van voorbewerking, tijdstip ruggentrek en mulching op watervasthoudend vermogen van de bodem in wortelteelt 2022

Print

Aantal keer bekeken (589)/Commentaren (0)

123movies