GO

Nieuws

Gemberteelt in tunnel gaat van start

Gemberteelt in tunnel gaat van start

Auteur: Van Mullem Jeroen/maandag 1 mei 2023/Categorieën: Kruiden, Andere_kruiden_KR, gember_KR, Innovaties, andere_INNO, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, GEKK, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Vanwege de grote belangstelling die getoond wordt in de lokale gemberteelt, zet PCG dit jaar verder in op gember. Dit jaar onderzoeken we het potentieel van dit innovatieve gewas in korte keten. De proeven liggen daarom aan in een onverwarmde, biologische tunnelteelt.

Gember is een (sub)tropisch gewas, dat erg goed gedijt in warme, vochtige omstandigheden. In voorgaande proefjaren lag deze teelt aan in verwarmde kas, waar we het klimaat optimaal konden sturen en hoge opbrengsten konden behalen (tot 11 kg/m²). Om een beeld te krijgen van wat de mogelijkheden voor deze teelt in een onverwarmde tunnel zijn, lag vorig jaar voor het eerst een verkennende teelt aan in tunnel. Onze eerste ervaringen waren erg positief. We konden aantonen dat het, althans onder zeer gunstige weersomstandigheden, mogelijk is om gember te telen in een plastic tunnel in Vlaanderen met een uitstekende opbrengst (gemiddeld 10 kg/m²). Er traden in 2022 geen noemenswaardige problemen op met rot of andere ziekten en plagen in tunnel.

 

Temperatuur en water belangrijke factoren voor succes teelt

Vermoedelijk is de belangrijkste factor voor het slagen van een tunnelteelt van gember in Vlaanderen de buitentemperatuur. De warme zomer van 2022 droeg dus zeker bij aan het goede opbrengstresultaat. Bij teelt in onverwarmde omstandigheden, zoals in tunnel, is het extra belangrijk om de teelt over verschillende teeltjaren op te volgen. Zo kunnen we de variatie in opbrengst en potentiële uitdagingen in kaart brengen. Natuurlijk leent het ene ras zich al beter voor teelt bij lagere temperaturen dan het andere. Daarom zal dit jaar in één tunnel een rassenproef aanliggen. Hierin zullen we verschillende rassen vergelijken en evalueren naar hun geschiktheid voor teelt in tunnel in Vlaanderen.

Naast warmte, blijkt ook vocht een belangrijke behoefte van gember. Voor tunneltelers zijn grote watervoorraden, zeker in warme zomers, echter geen evidentie. Daarom onderzoeken we dit jaar in een tweede proef of we de watergift in tunnelteelt kunnen reduceren. Omdat gember een gewas is waarbij het interessant is om regelmatig te oogsten over een lange periode, zeker voor afzet in korte keten, zal een deel van de proef vroeger worden geoogst. Op die manier kunnen we inschatten of er een effect is van een vroege oogst op de opbrengst en de kwaliteit van de rhizomen.

 

Bodemtemperatuur hoog genoeg om te planten

Nu de bodemtemperatuur in de tunnels de grens van 19 °C overstijgt, is voor de Vlaamse gemberteelt in tunnel de start aangebroken. In deze fragiele beginfase is warmte in de bodem cruciaal voor de vlotte ontwikkeling van de gemberplanten. Alle voorbereidingen naar aanloop van dit moment stonden dan ook in het teken van warmte. De rhizomen kiemden de voorbije weken voor in warm substraat. Zo starten de rhizomen niet alleen met een voorsprong, maar kunnen we ook selecteren op het beste plantmateriaal. De ruggen werden al twee weken geleden getrokken en met zwarte folie overtrokken, en de tunnels bleven volledig gesloten, om de temperatuur in de ruggen maximaal te stimuleren. Deze week vliegen we erin en worden er volop rhizomen en jonge plantjes geplant in de tunnels.

 

Meer info?

Jeroen Van Mullem

 

Samenwerking

Innovatief project in de land- en tuinbouw Provincie Oost-Vlaanderen ‘Introductie en consumentenonderzoek van lokaal geteelde gember voor de korte keten’

Print

Aantal keer bekeken (1779)/Commentaren (0)

Links