GO

Nieuws

MIRLET.C4G van start

MIRLET.C4G van start

Verhoogde waterproductiviteit in bladgewassen door integratie van de MIRLET-tool met Care4Growing

Auteur: Heyman Lisa/dinsdag 7 maart 2023/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, alternatieve_sla_GG, andijvie_GG, kropsla_GG, spinazie_GG, veldsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, MICA, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

In tijden van klimaatverandering is zuinig omspringen met water van groot belang voor de land- en tuinbouw om de strijd tegen waterschaarste en droogte aan te gaan. De MIRLET-tool (Model IRrigation in LETtuce) ondersteunt telers van bladgewassen in serregrond bij hun irrigatiemanagement. De tool combineert een datacaptatiesysteem in de serre, in de vorm van een pakket van sensoren, met een mechanistisch verdampingsmodel en geeft de telers zo adviezen over de optimale irrigatiestrategie. Om deze irrigatie-optimalisatie tool voor telers gemakkelijker toegankelijk te maken, ging op 10 oktober 2022 het samenwerkings- en digitaliseringsproject ´MIRLET.C4G´ van start. Daarbij werken wij samen met Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en LAVA. 

Binnen dit project willen we de MIRLET-tool integreren met het Care4Growing (C4G) platform van LAVA. Op die manier zal de tool na afloop van dit project slechts één klik verwijderd zijn van de dagelijkse digitale werkomgeving van een teler. Dankzij een datakoppeling tussen de bestaande digitale toepassingen zal de MIRLET-tool bovendien met minder telersinput hetzelfde performante advies leveren. Bovendien wil het project ook een verdere connectie met de klimaatcomputer uitbouwen en een pluviometer integreren. Dit zal de datacaptatie goedkoper en eenvoudiger maken en zo ook zorgen voor een hoger gebruiksgemak voor de teler. 

De datasets, die in het kader van de MIRLET-werking worden gegenereerd, openen deuren voor toekomstige integratie van analysemethodes gebaseerd op artificiële intelligentie (AI). Tenslotte worden binnen het project ook een aantal co-creatiesessies georganiseerd. In deze sessies zullen we samen met telers een dashboard ontwerpen, waarmee de geadviseerde watergift zo optimaal mogelijk visueel wordt weergegeven. In deze co-creatiesessies kunnen telers ook hun ervaringen en bedenkingen meegeven, zodat de tool verder kan worden verbeterd. Zo kan niet alleen de tool groeien maar ook het het areaal waar optimale watergift wordt toegepast, zodat meer telers van bladgewassen in serres sterker staan tegen waterschaarste en droogte.

 

Meer info?

Jeroen Van Mullem

 

In samenwerking met

In het kader van het Dept. L & V project samenwerking en digitalisering 'MIRLET.C4G - Model IRrigation in LETuce.Care4Growing'

   

Print

Aantal keer bekeken (4244)/Commentaren (0)

Tags: irrigatie

Links