GO

Nieuws

Moeilijke groeiomstandigheden in prei

Moeilijke groeiomstandigheden in prei

Actualiteiten openluchtteelten november 2022

Auteur: PCG openluchtteam/dinsdag 15 november 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLM mestbank, B3W, Actueel, Niet-leden

Op 18 september 2022 verzamelde de preisector op het PCG voor een toelichting van de lopende proeven en projectwerking. Samen zochten we naar antwoorden voor de moeilijke groeiomstandigheden in prei dit seizoen. De prei is op de meeste percelen goed aan het groeien maar toch is er gemiddeld genomen minder productie aanwezig. De kwaliteit is er sterk op vooruit gegaan. Enkele weken geleden was, door de extreme weersomstandigheden, de houdbaarheid van de prei na oogst niet goed. Ook dat is nu beter. Trips is op de meeste percelen onder controle, enkel op de buitenste bladeren blijft regelmatig nog wat levende trips over. Voor de prei die pas gerooid wordt in april, kan het nog aangewezen zijn om in het voorjaar een extra tripsbestrijding uit te voeren. De afgelopen maanden werd op sommige velden, meestal beperkt tot enkele rassen, vastgesteld dat prei veel verkrampter groeide met samenklittende bladeren, een blekere bladkleur, puntige bladtoppen en een beperkte groeiachterstand. Op dit moment denken wij aan een gebrek aan een of ander sporenelement. De zoektocht naar de specifieke oorzaak van deze symptomen is gestart. 

 

Potentieel van beregening

In het kader van het lopende VLAIO-LA project ‘Datagedreven Regeling van druppel-irrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ lag een proef aan in zomerprei waarbij een onberegend object vergeleken werd met bovenberegening en druppelirrigatie. De proef was al geoogst op het moment van het proefveldbezoek, toch werden de resultaten aan de aanwezigen voorgesteld. Bovenberegening zorgde voor de hoogste opbrengst, namelijk 41 ton per hectare. Druppelirrigatie resulteerde in een gemiddelde opbrengst van 34 ton per hectare. Onberegend haalde slechts een opbrengst van 19 ton per hectare. Een mogelijke reden waarom bovenberegening een hogere opbrengst haalde, is de snellere oplossing en opname van de bijbemesting van de stikstofmeststof. Bij de druppelirrigatie bleef de meststof langer onopgelost bovenop liggen.

 

Extreem hoge tripsdruk

Tijdens het bezoek kwam ook duidelijk het belang naar voor van het lopende VLAIO-LA project ‘Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten’. Dit jaar deed deze plaag enorm veel schade in verschillende teelten, met prei op kop. De middelen die getest werden binnen het project konden de hoge druk weinig tot niet onder controle houden. Met de aanwezigen kwam dan vooral een uitwisseling op gang, waarbij ervaring uit het heden en verleden werden gedeeld. De consensus bleef wel dat het een EN-EN verhaal is, waarbij verschillende technieken gecombineerd moeten worden. Het project zet het onderzoek verder, met de sectorinput indachtig.

 

Grote interesse voor TUM in prei

Aansluitend op het proefveldbezoek ging in het kader van B3W een thematisch uitwisselingsmoment door over bemesting in prei. Landbouwer Kris Demyttenaere getuigde er over zijn bemestingsstrategie. Door de jaren heen heeft hij zijn basisbemesting verlaagd en werkt hij met bemestingsadviezen om de bijbemesting te bepalen. De kost van een bemestingsadvies is veel lager dan de meststoffen zelf. Je kan geld en tijd uitsparen door te bemesten op basis van advies. Je bent dan zeker dat het nodig is, waardoor de toegepaste bijbemesting geen weggegooid geld is. De volledige informatie van het uitwisselingsmoment alsook extra tips kan je terugvinden op de website van B3W.

 

In samenwerking met

In het kader van het VLAIO-LA project ‘Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten’ en het VLAIO-LA project ‘Datagedreven Regeling van druppel-irrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’. Het proefveldbezoek ging door in het kader van B3W tijdens een thematisch uitwisselingsmoment over bemesting in prei.

  

 

Print

Aantal keer bekeken (3172)/Commentaren (0)

Links