GO

Nieuws

De huidige W&W-systemen verbeteren

De huidige W&W-systemen verbeteren

In het kader van het LA-traject 'W&W 2.0: ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’

Auteur: Lippens Louis/vrijdag 14 oktober 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, Prei_OL, Schermbloemigen_OL, wortel_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), WNW2, Actueel, Niet-leden

Waarnemingen en Waarschuwingen (W&W) zijn reeds verschillende jaren een belangrijk onderdeel van optimale geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM). Door technieken als automatische insectenvallen, modellering in de cloud en digitale communicatiesystemen in te zetten, willen we de bestaande systemen verder verbeteren. Zo kunnen de W&W-systemen met gerichte berichtgeving de telers bijstaan in het optimaliseren van de gewasbescherming.

Het LA-traject ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’ startte op 1 september. Daarbij werken wij samen met Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Praktijkpunt Vlaams-Brabant, ILVO en KU Leuven.

 

Automatisatie en uitbreiding

De praktijkcentra zetten in op het verbeteren van de W&W-systemen in de groenteteelt. We willen de groentetelers in Vlaanderen ondersteunen met de best mogelijke informatie om hun beslissingen inzake gewasbescherming zo optimaal mogelijk te laten renderen. En dat gaan we doen door de gebruikte monitoringssystemen waar noodzakelijk te automatiseren en uit te breiden met een community van waarnemers. Er liggen veel kansen op tafel waarbij witloofmineervlieg, trips, koolvlieg en wortelvlieg eerst onze aandacht vragen.

 

Inzetten op de community

Het hele W&W gebeuren is op vandaag een tijdrovende en manuele operatie terwijl de landbouwpraktijk duidelijk is geëvolueerd. De teler wil zich voornamelijk op de productiezijde kunnen concentreren en vraagt om gerichtere berichtgeving in klare taal. De drempel om deel te nemen aan de huidige W&W-systemen is hoog want ze zijn behoorlijk arbeidsintensief, onder andere door de vele tellingen. Toch kan de teler als gebruiker een waardevolle bron van informatie (waarnemingen) en directe feedback zijn, maar dan moet het sneller en efficiënter. Ook laat de teler zich in de praktijk bijstaan door adviseurs en teeltbegeleiders. Met dit in het achterhoofd willen we in dit project aan de slag gaan met telers en adviseurs om hun bijdrage in het W&W-systeem te capteren en exploiteren tot verbetering van het gehele systeem.

 

Meer info?

Louis Lippens

 

In samenwerking met

      

Print

Aantal keer bekeken (3843)/Commentaren (0)

Links