GO

Nieuws

Onderstammen- en rassenproef rode blokpaprika 2021 in bioteelt

Onderstammen- en rassenproef rode blokpaprika 2021 in bioteelt

Er werden vijf onderstammen en 10 rassen met elkaar vergeleken.

Auteur: PCG bio beschutte teelt/woensdag 24 november 2021/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, paprika_BIO, Actueel, Niet-leden

Op vraag van de sector lag in 2021 op PCG een proef aan waarin verschillende rassen en onderstammen, gebruikt in een biologische paprikateelt, met elkaar vergeleken worden. Opbrengst, vruchtkwaliteit en gevoeligheid voor aantasting door wortelknobbelnematoden werden beoordeeld. De proef werd geplant op 3 maart 2021 en de oogst liep van 10 mei tot 11 oktober.

 

 

Minst wortelknobbels bij onderstam BOL5103

Vijf onderstammen werden met elkaar en met een ongeënte planten van het ras Mavera vergeleken. Er werden geen significante verschillen in opbrengst gevonden, al is er wel de trend dat Scarface en BOL5103 een iets hogere productie hebben dan Taritana en BOL5102. Naar vruchtgewicht toe geeft Scarface significant zwaardere vruchten dan Taritana.

Bij de beoordeling van de wortels op wortelknobbels (tabel 1), viel het op dat de ongeënte planten de laagste WKI (wortelknobbelindex) hebben. WKI is een maat voor de knobbelvorming op de wortels waarbij 0 betekent dat er geen knobbels zijn en 10 dat er heel veel knobbels zijn. Ook de wortelmassa en hoeveelheid haarwortels was laag bij de ongeënte planten waardoor de algemene indruk van de wortels het minst positief was bij deze planten. BOL5103 scoorde zeer goed met een lage WKI, terwijl de hoeveelheid wortelmassa en haarwortels gemiddeld scoorden.

 

Tabel 1: Wortelbeoordeling van de verschillende onderstammen.

 

Mavera blijft licht achter in productie

Voor de vergelijkende rassenproef werden 10 rassen, allen op onderstam Taritana, met elkaar vergeleken (figuur 1). Hier viel op dat Ids en Margrethe de traagste groeiers waren, terwijl Redline en Maureno de snelste groeiers waren. Eind mei was er redelijk wat bladluisaantasting in het gewas. Een gedetailleerde beoordeling toonde aan dat de rassen Ids en Marletta het meest gevoelig waren voor bladluisaantasting, terwijl Maranello en Gina het minst gevoelig waren. Naar opbrengst toe konden er amper significante verschillen waargenomen worden, maar was er wel een trend dat Redline, Ids, Maureno en Red Wing de hoogste opbrengsten haalden, terwijl Mavera de laagste opbrengst gaf.

 

Figuur 1: Cumulatieve marktbare opbrengst van de verschillende rassen rode blokpaprika.

 

Meer info?

Bio beschutte teelten

Print

Aantal keer bekeken (4421)/Commentaren (0)

Links