GO

Nieuws

Beschutte teelten planning onderzoek 2022

Beschutte teelten planning onderzoek 2022

Overzicht planning serres 2022

Auteur: Dendauw Ellen/woensdag 27 april 2022/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, algemeen_bioteelt_BIO, Actueel, Niet-leden

Het groeiseizoen in de serres is weeral volop gestart, daarom is het de hoogste tijd om een overzicht te geven van alle openkennis proeven die wij dit jaar gaan uitvoeren in onze serres.

 

 

 

Kropsla

Dit jaar evalueren we hoe effectief een hittebehandeling is voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla door middel van lage druk grondstomen. Dit zal waarschijnlijk met een stoomfrees gebeuren. Na het stomen zullen we twee volgteelten met kropsla aanleggen met biocontrole organismen (BCO’s) toegepast in de bodem. Deze BCO’s kunnen door interactie met de wortels het afweersysteem van de kropsla planten induceren, waardoor de planten minder gevoelig zijn voor infecties.

Daarnaast willen we ook het effect van biosolarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum in kropsla onderzoeken. Solarisatie is een methode voor grondontsmetting, waarbij een vochtige bodem bedekt wordt met een dunne, doorzichtige laag plastic in de periode van het jaar met de hoogste zonnestraling en temperaturen. Biosolarisatie houdt in dat we, vóór solarisatie, vers organisch materiaal in de bodem inwerken. In deze proef zal het waarschijnlijk gaan om bladkool en champost. Na de solarisatie zullen we twee teelten kropsla aanleggen om het effect van de biosolarisatie te evalueren.

Rhizoctonia solani wordt onderverdeeld in verschillende groepen, die anastomose groepen (AG’s) genoemd worden. Uit een proef van vorig jaar, waar we het effect van verschillende BCO’s op zwartrot in kropsla hebben bekeken, rees het vermoeden dat er een verband is tussen de effectiviteit van de BCO’s en de anastomose groepen van zwartrot. Daarom willen we dit jaar ook de anastomose groepen van zwartrot uit grond van verschillende telers onderzoeken. Door middel van wat kleine pottenproeven zullen we de verschillende anastomose groepen uit de verschillende gronden bepalen.

Begin maart werd in één van de koepels al kropsla geplant voor een proef rond zero-fyto technieken voor de bestrijding van bladluis in sla. Hierbij wordt geprobeerd om de bladluis te repelleren door middel van een tussenteelt van Santolina chamaecyparissus of cipressenkruid. De sterk aromatische bladeren hiervan zouden slaluizen  afstoten.

Dit onderzoek kadert binnen het project ‘Zéro-Ph(f)yto F&L(G)’ dat wordt uitgevoerd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Oost-Vlaanderen.

        

 

Tomaat

In de biologische verwarmde serre ligt een proef aan rond de beheersing van tomatengalmijt met behulp van de roofmijt Pronematus. Uit eerdere proeven in gangbare serre omstandigheden bleek deze roofmijt zeer beloftevol voor de bestrijding van galmijt. Daarom bekijken we nu ook hoe goed deze mijt presteert onder biologische omstandigheden. De belangrijkste vraag die we met deze proef willen beantwoorden is hoe goed de roofmijt zich in het gewas kan vestigen onder biologische omstandigheden. Anderzijds willen we ook nagaan of de aanwezigheid van de roofmijt een invloed heeft op het voorkomen van witziekte in het gewas en voor eventuele verschillen in productie kan zorgen. Indien van nature tomatengalmijt in het gewas komt, zal uiteraard ook de dynamiek tussen galmijt en roofmijt opgevolgd worden. De tomaten werden midden januari opgeplant en kort nadien werden de roofmijten een eerste keer uitgezet. 

Er wordt ook een proef aangelegd om de mogelijkheden van groenbedekkers in biologische verwarmde serres af te toetsen. In de nieuwe EU bio-verordening wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het gebruik van groenbemesters (voor een korte periode) en een hogere plantendiversiteit opgelegd. Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van groenbemesters in een rotatie met vruchtgroenten, op het PCG zal dit worden uitgetest in tomaat. Daarom wordt in deze proef verkend welke soorten als groenbemester gebruikt kunnen worden, op welk moment ze best ingezaaid worden en welke impact op de hoofdteelt verwacht kan worden.

 

Kurkuma

In kader van het CURCOL-project zullen in 2022 ook twee kurkumaproeven lopen op PCG. De eerste is een bemestingsproef in een verwarmde serre. Hier gaan we door middel van verschillende kaliumbemestingen en verschillende toevoegingen van goedaardige bodemorganismen de opbrengst van curcumine in de kurkuma proberen verhogen.  Ten tweede wordt ook getest of het mogelijk is om kurkuma te telen in koepel hier in Vlaanderen. Enkele rassen zullen op ruggen en in greppels geplant worden en met elkaar vergeleken worden in deze koepelteelt.

Omdat we in de vorige proefjaren gemerkt hebben dat voorkieming de uitval van kurkuma kan verminderen, willen we dit jaar de voorkieming optimaliseren. Die voorkieming gebeurt door de rhizomen in substraat te planten en enkele weken in een warme omgeving met hoge relatieve vochtigheid te plaatsen. In een serrecompartiment neemt dit snel veel plaats, en dus ook grondstoffen, in. In het kader van het SMARTGREEN project bekijken we dit jaar ook of een meerlagenteeltsysteem ingezet kan worden voor deze voorkieming, en of zo de grondstoffen in de glastuinbouw efficiënter gebruikt kunnen worden.

Dit onderzoek kadert binnen het project Interreg Vb Noordwest-Europa project 'CURCOL - Gebruik van natuurlijke kleurstoffen in biobased verpakkingsmateriaal - Curcuma based sustainable colours' .

       

 

Andere teelten

Momenteel zijn we het effect van bodemadditieven op de droogtestress in groene selder aan het onderzoeken. Dit is een pottenproef waarbij het gesteentemeel bentoniet is toegevoegd aan de bodem. Ook de superabsorbeerders Zeba en Stocksorb zijn uitgetest. En als laatste bekijken we mulchen met stro. Deze bodemadditieven zijn voornamelijk bestemd voor openlucht percelen waar men niet kan beregenen, maar wij testen ze nu uit onder gecontroleerde omstandigheden.

Dit jaar zal er ook een teelt van peulvruchten komen in onze serres, in het kader van de operationele groep KIPEi. Daarmee willen we nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de teelt van deze eiwitgewassen in serres in Vlaanderen.

Dit onderzoek kadert binnen het het Dept. L & V demoproject​ 'Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres - KIPEi'.

  

Er staan dus weer heel wat proeven op de planning. Indien u specifieke vragen hebt over één van deze proeven, aarzel niet om ons te contacteren!

 

Meer info?

Ellen Dendauw
 

Print

Aantal keer bekeken (6044)/Commentaren (0)

Links