GO

Nieuws

Gezocht: perceel geschikt voor subirrigatie

Gezocht: perceel geschikt voor subirrigatie

In het kader van het Vlaio LA-traject 'OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen'

Auteur: Waverijn Anne/woensdag 18 mei 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), PEIL, Actueel, Niet-leden

Onlangs is het VLAIO-LA traject OP-PEIL gestart: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen. In tegenstelling tot conventionele drainage monden bij peilgestuurde drainage (PGD) de buizen uit in een verzameldrain waarvan het peil in een regelput gestuurd kan worden. Er wordt daarbij een zo hoog mogelijk peil aangehouden.

Eén van de vragen binnen het project is of het haalbaar is om de PGD infrastructuur in te zetten voor subirrigatie, daarbij wordt water via de moerbuis in het drainagesysteem gebracht. Subirrigatie combineren met peilgestuurde drainage heeft als belangrijkste voordeel dat extra water gebufferd kan worden in landbouwbodems, waardoor er minder snel geïrrigeerd hoeft te worden.

Verhoging van het grondwaterpeil om droogte tegen te gaan door middel van subirrigatie is pas mogelijk als er voldoende water ter beschikking is. Subirrigatie kan aangelegd worden in de nabijheid van grote dakoppervlaktes zoals industrieterreinen, bufferbekkens, plaatsen met continue bemaling onder infrastructuur zoals tunnels of plaatsen waar veel oppervlaktewater beschikbaar is. Maar er kan ook gewerkt worden met stuwen die het waterpeil in grachten verhogen.

 

Wij zijn dus op zoek naar een locatie waar veel water beschikbaar is dat kan ingezet worden op landbouwpercelen.

Daar willen we dan subirrigatie gaan realiseren. Als u een perceel hebt die in de buurt ligt van een waterbron met voldoende water, en u staat open om samen met ons een systeem voor subirrigatie te ontwerpen, neem dan zeker contact op!

 

Meer info ?

https://www.peilgestuurdedrainage.be
Anne Waverijn

 

In samenwerking met

In het kader van het Vlaio LA-traject 'OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen'

   
         

Print

Aantal keer bekeken (5761)/Commentaren (0)

Links