GO

Nieuws

Start van het seizoen voor vruchtgroenten in onverwarmde koepels

Start van het seizoen voor vruchtgroenten in onverwarmde koepels

Actueel bio beschutte teelten mei 2022

Auteur: PCG bio beschutte teelt/woensdag 18 mei 2022/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, algemeen_bioteelt_BIO, Vruchtgroenten_BIO, aubergine_BIO, komkommer_BIO, paprika_BIO, tomaat_BIO, Actueel, Niet-leden

Half mei, na de ijsheiligen, is traditioneel het moment om de warmtebehoevende vruchtgroenten (tomaat, paprika, komkommer en aubergine) aan te planten in onverwarmde koepels. Een goede basisbemesting is zeker in de biologische teelt erg belangrijk omdat bijbemesten minder evident is. Idealiter wordt voorafgaand aan de bemesting een bodemstaal genomen om een duidelijk beeld te krijgen van de voedingstoestand van de bodem voor plant.

Voor vruchtgroenten is naast stikstof ook voldoende kali nodig voor stevige vruchten en een goede productie. Een stevige portie compost vormt veelal de basisbemesting, eventueel aangevuld met biologische korrelmeststoffen. Korrelmeststoffen worden best voor plant ondiep ingewerkt in de bodem, zodat ze in contact komen met voldoende vocht en het bodemleven. Pas onder die omstandigheden kan de omzetting naar plantbeschikbare voedingsstoffen plaatsvinden. Dat het vlot ingewerkt krijgen van korrelmeststoffen een uitdaging is in de aanwezigheid van de vruchtgroenten, verklaart meteen waarom bijbemesten minder evident is. Een regelmatige bodemstaalname met analyse van de pH, EC en het N- en K-gehalte tijdens de teelt zorgt ervoor dat er tijdig en gepast kan ingegrepen worden door middel van bijbemesting.

Voor plant is het belangrijk om de bodem in de koepels voldoende vochtig te maken, op die manier zal de bodem sneller opwarmen dan wanneer hij droog is. Vlak na plant is het belangrijk om de vruchtgroenten de eerste 10 dagen goed te soigneren met voldoende water om de stress van het verplanten op te vangen. Aangieten na plant om een goede aansluiting tussen plantblok en bodem te garanderen is aangewezen en zorgt voor een kleine vervroeging van de oogst in tomaat. Giet bij voorkeur niet aan met koud water om te vermijden dat de wortels te veel afkoelen.

Een handige richtlijn om te bepalen hoeveel water vruchtgroenten nodig hebben is 1cc water per Joule instraling per vierkante meter. Uit een irrigatieproef op het PCG bleek dat het met deze hoeveelheid watergift niet uitmaakt op welke manier je het water toedient (T-tape, druppelaars met steekpennen of strookberegening). Een watergift om de 3 dagen in plaats van iedere dag waarbij dan de hoeveelheid water berekend werd op basis van de instraling van de 3 dagen samen, gaf ook geen verschil in productie of gewasontwikkeling en is naar arbeid toe mogelijks interessanter.

De dagen lengen ondertussen aan een hoog tempo en de instraling van de zon wordt steeds intensiever. Vruchtgroenten hebben het graag warm, maar ook niet te warm. Bij hoge instraling is het opletten voor een te hoge bladtemperatuur en verbranding. Vooral komkommer is hier gevoelig aan en de koppen van de plant durven al eens verbranden. Bij paprika zijn het de vruchten die gevoelig zijn aan verbranding, maar verwar dit schadebeeld niet met neusrot. Voldoende afstand tussen de kop van de plant en de koepel is belangrijk om risico op verbrande koppen te verminderen. Bij paprika kan het helpen om bij de snoei voldoende bladeren te laten staan. Indien je geen volledige serre vol paprika hebt, kan het aangewezen zijn om de paprika’s aan de kant van de serre te zetten die de minste rechtstreekse instraling heeft.

Het witten van de koepels is een mogelijke handeling om de algemene instraling te beperken. Zaken die hierbij steeds in het achterhoofd dienen te worden gehouden zijn dat het witsel iets vrij permanent is en dus een volledig seizoen aanwezig blijft. Bij een hete zomer zijn de voordelen van witten om de temperatuur beter onder controle te houden hoogstwaarschijnlijk groter dan de nadelen ervan. Indien het een eerder wisselvallige zomer wordt, kan witten eerder een nadeel zijn doordat het een deel van het licht wegneemt. Wil je flexibeler zijn en kunnen inspelen op veranderende weersomstandigheden, dan kan gebruik maken van schaduwnetten een optie zijn. Dit vraagt wat meer werk om ze op de koepels te leggen bij heet en zonnig weer en ze eraf te halen op bewolkte dagen, maar dan ben je wel zekerder dat je vruchtgroenten op ieder moment voldoende licht hebben om optimaal te kunnen groeien.
 

Print

Aantal keer bekeken (7404)/Commentaren (0)

Links