GO

Nieuws

Gemberproeven succesvol opgestart

Gemberproeven succesvol opgestart

In één van onze verwarmde bioserres werden in april 2022 enkele verschillende variëteiten van gember uitgeplant. Deze variëteiten werden op twee verschillende manieren voorgekiemd.

Auteur: Dendauw Ellen/donderdag 11 augustus 2022/Categorieën: Kruiden, Andere_kruiden_KR, gember_KR, Innovaties, andere_INNO, Actueel, Niet-leden

Ook dit jaar voert PCG onderzoek uit naar de teelt van gember in Vlaanderen. In één van onze verwarmde bioserres werden in april 2022 enkele verschillende variëteiten van gember uitgeplant. Deze variëteiten werden op twee verschillende manieren voorgekiemd. De exacte variëteiten zijn voorlopig niet gekend, doch de herkomst wel. In deze proef zal een evaluatie gebeuren van deze verschillende herkomsten en hun groei en opbrengst in verwarmde serre. Daarnaast zal ook worden gekeken naar hoe de verschillende voorkiemingswijzen effect hebben op de teelt nadien. Na de oogst in het najaar zullen ook de optimale bewaaromstandigheden van deze gemberrhizomen verder onderzocht worden, om eventueel te kunnen dienen als startmateriaal voor een volgend seizoen.

In één van onze biokoepels hebben we een teelttechniekproef aangelegd rond gember. Allereerst willen we hiermee onderzoeken of het mogelijk is om gember te telen in Vlaanderen zonder extra verwarming of andere klimaatsturing. Daarnaast wordt ook gekeken wat, zowel teelttechnisch als opbrengstgewijs, het meest interessant is: een teelt op ruggen met plastic vs. een teelt op ruggen zonder plastic vs. een vlakvelds teelt vs. een teelt in greppels. Ten laatste worden ook verschillende plantdichtheden uitgetest. Deze screeningsproef zal ons vermoedelijk veel leren over hoe de teelt in Vlaanderen best aangepakt wordt.

Ten laatste werd ook een kleine pilootopstelling van potten gevuld met perliet opgeplant met gember. Druppeldarmen voeden deze planten constant met een voedingsoplossing. Deze proef bekijkt wat mogelijk is in dergelijke ‘grondloze’ opstelling. Aan de hand van tijdsregistraties van verscheidene teelthandelingen in alle proeven proberen we nog meer informatie te verzamelen over de teelt van gember in Vlaanderen om telers gedegen informatie te kunnen geven. 

Print

Aantal keer bekeken (8756)/Commentaren (0)

Links