GO

Nieuws

Bezoek de uitgebreide website van het Waterportaal!

Bezoek de uitgebreide website van het Waterportaal!

In het kader van het Plattelandsproject 'In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector'.

Auteur: Vandewoestijne Elise/dinsdag 9 augustus 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Gangbare_glasteelt, Water_GG, Bio_beschutte_teelt, Water_BIO, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, KAWA, Actueel, Niet-leden

Onlangs werd de website van het Waterportaal aan een grondige update onderworpen. Zo vind je er nieuwe info over alternatieve bronnen, wateropslagmogelijkheden en waterkwaliteit, maar zijn er ook interessante artikels te vinden over irrigatie en behandeling van bedrijfsafvalwater. De klimaatverandering vraagt om extra aandacht voor waterbeschikbaarheid. Ook updates over droogtemaatregelen en eventuele oppompbeperkingen in Oost-Vlaanderen vind je hier terug.

 

In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid

De land- en tuinbouwsector kampt meer en meer met een nijpend tekort aan water. Landbouwers weten vaak ook niet waar ze terecht kunnen met hun vragen omtrent alternatieve waterbronnen. De info daarover is namelijk heel versnipperd en verdeeld over verschillende waterbeheerders. Via het Plattelandsproject ‘In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector’ werd hier klaarheid in geschept. Zo is er op de website van het Waterportaal een duidelijk overzicht gemaakt over wie de beheerder is van elk type alternatieve waterbron, welke acties er moeten genomen worden om captatie te melden of aan te vragen en is er een duidelijke link naar de respectievelijke websites. Elke landbouwer kan dus in tijden van waterschaarste bekijken welke waterbronnen er in de buurt van zijn perceel beschikbaar zijn en wie hij/zij moet contacteren om dit water eventueel aan te wenden.

 

Droogte: tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht

Ook updates over droogtemaatregelen die o.a. de provincie Oost-Vlaanderen oplegt vind je terug op waterportaal.be. 
Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen met ingang van 11 mei 2022 een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd. Deze maatregel geldt voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones. Dit tijdelijke onttrekkingsverbod blijft van kracht zolang de waterpeilen niet zijn hersteld.
Het onttrekkingsverbod komt bovenop het semipermanente onttrekkingsverbod dat al van kracht was voor de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit blijft van kracht tot en met 31 oktober 2022. 

Meer info vind je op https://www.waterportaal.be/Droogte.aspx

 

In samenwerking met

Het Plattelandsproject ‘In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector’ wordt gerealiseerd met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

   

Print

Aantal keer bekeken (8950)/Commentaren (0)

Links