GO

Nieuws

Intercropping als mogelijke zero-fyto strategie tegen bladluis in sla?

Intercropping als mogelijke zero-fyto strategie tegen bladluis in sla?

In het kader van het Interreg V-project 'Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitproductie'.

Auteur: Dendauw Ellen/maandag 8 augustus 2022/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Bladgewassen_BIO, alternatieve_sla_BIO, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ZEPHY, Actueel, Niet-leden

Eén van de geselecteerde plaagorganismen waarvoor we binnen het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project ‘Zéro-Ph(f)yto F&L(G)’ verschillende zero-fyto-strategieën gaan valideren is bladluis. In de beschutte bioslateelt kunnen bladluizen in de teelt voor veel schade zorgen. Een zware aantasting kan onvermarktbare kroppen opleveren. Ook virusoverdracht (en de bijhorende vlekvorming) kan de kroppen onvermarktbaar maken en dus een probleem vormen. De slaluis (Nasonovia ribisnigri) en de groene perzikluis (Myzus persicae) zijn hierbij vaak de grootste boosdoeners.

 

Geurende planten in de biologische tunnelteelt van sla

Een mogelijke alternatieve strategie bestaat erin om intercropping toe te passen met santoline (Santolina chamaecyparissus) of alyssum (Lobularia maritima). In kader van het ‘Zéro-Ph(f)yto F&L(G)’ project benaderde een Waalse teler namelijk het projectconsortium met het idee van intercropping met deze specifieke santoline als mogelijke strategie tegen bladluizen in sla. Meerdere studies hebben inderdaad aangetoond dat essentiële oliën op basis van de vluchtige organische stoffen van santoline een afstotend of negatief effect hebben op insecten (Czerniewicz, 2018; Czerniewicz, 2021; Ortiz de Elguea-Culebras, G., 2018). Andere studies toonden aan dat de plant alyssum natuurlijke vijanden van bladluizen zou aantrekken, zoals bijvoorbeeld zweefvliegen (Brennan, 2013). PCG wou dit testen in het veld.

Op 4 februari 2022 werd gestart met de opkweek van de alyssum planten: 30 Jiffy potjes werden gezaaid met 4 zaden per pot. Op 11 februari werd dit herhaald. Op 1 maart 2022 werden bioslaplanten (Shanaia (RZ)) in de koepel geplant. In het intercropping-object met 1/3 santoline werden 12 slaplanten vervangen door 12 santolineplanten. In het intercropping-object met 1/6 santoline werden 6 slaplanten vervangen door 6 santolineplanten. Aangezien de alyssum planten niet voldoende groot waren om te gebruiken in de proef, werden deze uiteindelijk niet aangeplant. Doorheen de teelt werd aan de hand van vangplaten de aanwezigheid van schadelijke en nuttige insecten gemonitord. Zodra de eerste bladluizen werden opgemerkt, werden wekelijks tellingen uitgevoerd van Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae, geparasiteerde bladluizen en nuttigen per plot. Op 22 april 2022 werd de sla geoogst. Hierbij werden de opbrengstgegevens bepaald van 24 kroppen per plot en werd beoordeeld of ze vermarktbaar waren of niet.

 

Te koud voorjaar om besluit te kunnen trekken

In deze teelt was door de weersomstandig-heden de druk van de slaluis Nasonovia ribisnigri laag en de natuurlijke aantasting van Myzus persicae trad pas laat op. Daardoor kan er uit deze veldproef geen conclusie getrokken worden over de eventuele bescherming die intercropping met santoline biedt in de vroege tunnelteelt van biosla. Hierbij speelt het feit dat santoline zo vroeg in het voorjaar nog niet kan bloeien (en dus nog geen overdaad aan vluchtige organische stoffen kan produceren), ook een rol. De proef dient later in het jaar herhaald te worden, wat ook zal gebeuren door één van de projectpartners. Aangezien de alyssum planten uiteindelijk niet uitgeplant konden worden, kunnen ook over diens bescherming geen conclusies geformuleerd worden. Er is statistisch geen positief synergetisch effect op de opbrengst van sla wanneer intercropping met santoline wordt toegepast.

 

Met de steun van

Dit onderzoek kadert binnen het project ‘Zéro-Ph(f)yto F&L(G)’ dat wordt uitgevoerd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Oost-Vlaanderen.

        

Print

Aantal keer bekeken (8654)/Commentaren (0)

Links