GO

Nieuws

Nieuwe proefverslagen 2021

Nieuwe proefverslagen 2021

Auteur: PCG team/vrijdag 19 augustus 2022/Categorieën: Actueel, Niet-leden

Direct raadpleegbaar door de leden via een klik op de titel van het rapport.

 

 

 

Week 33

Beschutte teelten

Bladgewassen
Onderzoek naar het effect en de aanwezigheid van biocontrole organismen (BCO’s), voor bestrijding van Rhizoctonia solani in kropsla 2021

Openluchtteelten

Bloemkool
Efficiëntie van fagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (of Xcc) in bloemkool 2020

Stikstofbemestingsproef in bloemkool 2020

Prei
Stikstofbemestingsproef in prei 2020

Bladgewassen
Stikstofbemestingsproef in alternatieve sla 2021

Uien
Stikstofbemestingsproef in uien 2021

 

Week 31

Beschutte teelten

Bladgewassen
Dataverzameling voor de bouw van een emperisch groeimodel voor hydro kropsla 2020

Rasgevoeligheid van Fusarium (Fol1) in kropsla en alternatieve sla 2020

Doeltreffendheid van biofungiciden tegen Rhizoctonia solani in sla - kleinschalige proef (1) 2020

Doeltreffendheid van biofungiciden tegen Rhizoctonia solani in sla - kleinschalige proef (2) 2020

Doeltreffendheid van biofungiciden tegen Botrytis cinerea in sla - kleinschalige proef (1 en 2) 2020

Demonstratie dynagrow-model voor de toepassing van slimme belichtingsstrategieën in hydrosla o.b.v. DLI, elektriciteitsprijs en weersverwachtingen 2019

Doeltreffendheid van biofungiciden tegen Botrytis cinerea in sla - kleinschalige proef 2019

LED split-dark sturing hydroteelt kropsla 2018

LED split-dark sturing hydroteelt multicolor 2018

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van acidovorax in veldsla 2019

Optimalisatie van een in planta ziektetest met Rhizoctonia solani in slazaailingen – kleinschalige proef 2019 (1) 2019

Optimalisatie van een in planta ziektetest met Rhizoctonia solani in slazaailingen – kleinschalige proef 2019 (2) 2019

Efficacy of biofungicides against Rhizoctonia solani  in lettuce seedlings - small trial scale (1) 2019

Efficacy of biofungicides against Rhizoctonia solani  in lettuce seedlings - small trial scale (2) 2019

 

Tomaat
Tomaat teelttechniek 2019 - GreenResilient eindrapport tomaat 2019

Beheersing van Meloidogyne in biologische vruchtgroenten in verwarmde kas door tussen de teelten een vanggewas te zaaien tijdens de winter 2018

Innovatie
Prei teelttechniek hydroteelt 2019

Knolvenkel, koolrabi, rode biet, witte selder, groene selder, knolselder, broccoli, bloemkool en boerenkool demo op mobiel gotensysteem (MGS) 2019

 

Week 30

Beschutte teelten

Bladgewassen
Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021 (1)

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021 (2)

Rasgevoeligheid van Fusarium (Fol1) in kropsla en alternatieve sla 2021

Het effect van (bio)solarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum op een volgteelt sla 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Fusarium door middel van lagedruk grondstomen 2021

Het effect van (bio)solarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum 2021

Kurkuma
Proof-of-concept aeroponics teelt van kurkuma 2021

 

Openluchtteelten

Bladgewassen
Efficiëntie bestrijding bladluizen in kropsla 2021

Onkruidbestrijding in sla met focus op klein kruiskruid 2021

Efficiëntere (start)fosforbemesting in andijvie voorjaarsteelt 2018

Bloemkool
Bestrijding van rupsen in bloemkool 2020

Uien
Efficiëntiebepaling van coatings en granulaten tegen uienvlieg en bonenvlieg in uien 2020

Prei
Rasgevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg in late herfst en winterteelt 2020

Prei test oude jonkmansteelt 2019

Intercropping van prei en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2019

Efficiëntie en selectiviteit van herbiciden in prei 2018

 

Week 29

Beschutte teelten

Aubergine
Rassen- en onderstammenproef aubergine biologische teelt in tunnel 2021

Komkommer
Beheersing van Meloidogyne bij komkommer in biologische verwarmde kas door gebruik van natuurlijke middelen 2021

Efficiëntie van verschillende gewasbeschermingsmiddelen tegen wortelknobbelaaltjes in verwarmde serreteelt van biokomkommer 2021

Paprika
Validatie zero-fytomethodes voor de bescherming van bio paprika tegen bladluis in tunnel 2021

Tomaat
Beheersing van Meloidogyne in biologische tomatenteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2021

 

Openluchtteelten

Uien
Alternatieven voor Xinca in uien 2021

Bataat
Rassenproef bataat 2021

 

Week 28

Consumentenonderzoek

Tomaat
Consumentenonderzoek trostomaat en losse tomaat belichte teelt 2021

Tomaat grove en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2021

Beschutte teelten

Kurkuma
Kurkuma teelttechniek bio beschutte teelt 2021

Veldsla
Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een bodemverbeterende middelen voor de bestrijding van Acidovorax in veldsla 2021

Openluchtteelten

Wortel
Efficiëntie bestrijding van bladluizen in wortelen - alternatieven voor zaadbehandeling 2021

Invloed van tijdstip ruggentrek, voorbewerking en mulching op het watervasthoudend vermogen in wortel 2021

Kruiden
Selectiviteit van herbiciden in basilicum 2021

Selectiviteit van herbiciden in oregano 2021

 

Week 27

Openluchtteelten

Bloemkool
Bloemkool rassenproef industrie eerste vrucht 2021

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de kortschildkever Atheta coriaria, bloemkool 1ste vrucht 2021

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de nematode Steinernema feltiae, bloemkool 1ste vrucht 2021

Bloemkool koolvliegbestrijding vergelijking efficiëntie plantbak en fytodrip tegen koolvlieg 2021

Uien
Teelttechnieken ter bevordering van de jeugdgroei in uien 2021

Druppelirrigatie met fertigatie in uien 2021

Invloed van hulpstoffen en bodembedekking op het watervasthoudend vermogen in uien 2021

 

Week 26

Openluchtteelten

Uien
Uien gewasbescherming trips 2020

Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2020

Uien zaai- en planttechnieken: vergelijking machines en dichtheden 2020

Efficiëntie van onkruidbestrijdingsmiddelen in uien 2018

Efficiëntie en selectiviteit van onkruidbestrijdingsschema’s in uien 2019

 

Prei
Prei rassenproef late winterteelt versmarkt 2020-2021

Efficiëntie van middelen voor de bestrijding van Colletotrichum in prei 2021

Verfijning van druppelirrigatie strategie bij prei 2021

Efficiëntie van middelen met fysische werking tegen trips in prei 2021

 

Yacon
Demonstratieve rassenproef yacon 2021

 

Bataat
Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

 

Week 10

Openluchtteelten

Prei

Prei rassen winter versmarkt 2020-2021

Prei rassen zomer versmarkt 2021

Prei rassen vroege herfst versmarkt 2021

Bloemkool

Bloemkool rassen eerste vrucht industrie 2021

Print

Aantal keer bekeken (11123)/Commentaren (0)