GO

Nieuws

Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop

Hier vind je de voorwaarden en werkwijze beschreven voor het gebruik van het e-loket.

Auteur: Vandewoestijne Elise/maandag 21 februari 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Actueel, Niet-leden

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit sinds 1 januari 2022 online melden aan de waterloopbeheerder. Dit betreft een maatregel om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen.

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. Om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen, zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit vanaf 1 januari 2022 moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket Wateronttrekkingen opgericht. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Hieronder vind je de voorwaarden en werkwijze beschreven voor het gebruik van het e-loket:

 

Voorwaarden

 • Bij onttrekking van water moet u een verzegelde debietmeter voorzien, dat het totale volume onttrokken water vastlegt.
   
 • Een debietmeter is niet verplicht als de onttrekking op jaarbasis minder dan 500 m³ bedraagt en het gaat over:
  • Een onttrekking bestaande uit een weidepomp om dieren te drenken;
    
  • Een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
    
  • Een onttrekking om een waterton of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
    
  • Een onttrekking met behulp van een pomp om één of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;
    
  • Zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

 

Procedure

 • U kunt de melding indienen via het e-loket Wateronttrekking. Op een kaart kunt u aanduiden waar u water zult onttrekken.
   
 • U dient volgende gegevens in te vullen:
  • Hoeveelheid water dat u zal onttrekken;
  • Informatie over de pomp (type, serienummer, …) en debietmeter of de waterton;
  • Toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …).


Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder de melding. Als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt u een onttrekkingsticket.
Zodra u het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kunt u starten met de onttrekking. Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand. Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

 

Bedrag

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis.

 

Uitzonderingen

Voor volgende onttrekkingen moet u geen melding doen:

 • Weidepompen om dieren te drenken;
   
 • Vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
   
 • Vullen van een waterton of aalton van maximaal 10 m³;
   
 • Zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen;
   
 • Hebt u een machtiging voor een vaste installatie die zorgt voor de wateronttrekking? Dan is een melding niet nodig.
   
 • De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen.

 

Meer info?

Bekijk de kaart met onttrekkingsverboden of raadpleeg het e-loket voor de actuele info.
Meer info: www.vlaanderen.be -> melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop.

Print

Aantal keer bekeken (6271)/Commentaren (0)

Tags: water

Links