GO

Nieuws

Boer en bodem presentaties themalessen

Boer en bodem presentaties themalessen

Lessen aangeboden door Steunpunt Erosie, met financiële steun van het Klimaatfonds Oost Oost-Vlaanderen.

Auteur: Luc De Reycke/donderdag 16 december 2021/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Actueel, Niet-leden

Streven naar een klimaatrobuuste bodem. Wat levert een gezonde bodem op? Welke groenbedekker kiezen? Welke machines kan je hiervoor inzetten? Wat is organische koolstof? Hoe kan je het koolstofgehalte (humusgehalte) in de bodem verhogen? Hoe werkt de koolstofsimulator? Wat is het belang van bodemanalyse? Welke analyses bestaan er?

 

 

Les 1: Duurzaam bodembeheer

Streven naar een klimaatrobuuste bodem. Wat levert een gezonde bodem op? Belang van koolstof/stikstof verhouding en opbouw organisch materiaal.
Praktisch: kijken naar de bodem. Wat kunnen we leren (profielput).

Presentatie: Inleiding tot duurzaam bodembeheer
Jeroen De Waele & PCG openluchtteam

Meer info:
Niet-kerende grondbewerking
Duurzaam bemesten: Demeter Tool

 

Les 2: Groenbedekkers

Welke groenbedekker kiezen? Kenmerken van groenbedekkers.
Wetgeving rond groenbedekkers: erosiewetgeving, EAG, mestwetgeving … 

Presentatie:
Groenbedekkers

Ilse Eeckhout, Lore Lauwers

Meer info:
Duurzaam bemesten: Demeter Tool
Belang van groenbedekkers: Bestrijding van ziekten en plagen
Groenbedekkers in de wetgeving
Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2021)

 

Les 3: Niet-kerende grondbewerking

Waarop letten bij ploegloos boeren? Voordelen, nadelen en risico’s.
Welke machines kan je hiervoor inzetten? Demonstratie en bespreken van machines aanwezig op PCG/PCA.

Presentatie: Bodemzorg in de praktijk
Ilse Eeckhout, Lore Lauwers

Meer info:
Creëer een gezonde bodem
Niet-kerende grondbewerking: infofiche
Materiaal voor de grondbewerkingen
NASA | A Year in the Life of Earth's CO2

 

Les 4: Organische koolstof

Wat is organische koolstof? Hoe kan je het koolstofgehalte (humusgehalte) in de bodem verhogen? Hoe werkt de koolstofsimulator?
Gebruik van compost. Demonstratie composteren: machine, werkwijze (zelf compost maken op het bedrijf).

Presentatie: Organische (kool)stof
Stany Vandermoere & PCG openluchtteam

Meer info:
Duurzaam bemesten: Demeter Tool
Compost op het perceel verbetert de bodem
Compost inzetten als bodemverbeteraar en koolstofbron: infofiche

 

Les 5: Bodemanalyse

Wat is het belang van bodemanalyse? Welke analyses bestaan er? Bezoek aan het labo van PCG.
De penetrologger: toestel om verdichte lagen op te sporen. Demonstratie in het veld.

 

In samenwerking met

De bodemanalyses en de lessen worden gratis aangeboden door Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen met financiële steun van het Klimaatfonds Oost-Vlaanderen.

    

Print

Aantal keer bekeken (7813)/Commentaren (0)

Documenten

Links